‘Zelfredzaamheid is een vies woord’

05-11-2013

‘Zelfredzaamheid’ wordt vaak verward met ‘zelf doen’. Dit stelt Lilian Linders, lector Sociale Studies bij Fontys Hogeschool.

span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', Tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 19px;">Linders spreekt zich uit naar aanleiding van de inzet van het kabinet op zelfredzaamheid, en de felle reacties hierover vanuit de publieke opinie.

 

Meningsverschillen

Linders constateert dat burgers en de overheid in hun perceptie verschillen over wat ‘zelfredzaamheid’ precies inhoudt. ‘Burgers voelen zich zelfredzaam wanneer zij professionele zorg ontvangen, terwijl de overheid juist de mensen die terugvallen op hun eigen sociale netwerk als zelfredzaam beschouwt,’ aldus Linders. ‘We voelen ons afhankelijk wanneer we een beroep moeten doen op onze familie en vrienden.’ 

 

Promotieonderzoek

In 2010 verrichtte Linders promotieonderzoek naar de sociale samenhang en de bereidheid om elkaar te helpen. Dit deed zij naar aanleiding van de insteek van de WMO om het publieke verlangen naar informele zorg te versterken. Ze concludeerde dat mensen bereid zijn om anderen te helpen, maar dat hulpbehoevenden het vaak vervelend vinden om daadwerkelijk om hulp te vragen. Dit is een direct gevolg van de angst die gekoppeld is aan gevoelens van afhankelijkheid, en wordt tevens gevoed door de maatschappelijke norm. Deze factoren belemmeren het succes van informele zorg.

 

Afhankelijkheid als teken kracht

Volgens Linders is het echter van groot belang dat mensen inzien dat afhankelijkheid geen teken van zwakte is.  ‘Zelfredzaam zijn betekent juist dat je jezelf kwetsbaar opstelt,’  stelt Linders.  ‘Het kenbaar maken van je kwetsbare positie is een belangrijke, zo niet essentiële stap om de regie over je eigen leven te krijgen. Een alcoholverslaving verhelp je immers ook niet door te ontkennen dat je niet zonder drank kunt.’

 

Lilian Linders werkt momenteel aan nieuw onderzoek in het verlengde van haar proefschrift.  Heeft u uw studie voltooid en bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bezoek dan onze vacaturebank en reageer op passende functies in de zorg.