Vijf nieuwe bestuursleden voor akwa, alliantie kwaliteit in de ggz

13-06-2018

Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz heeft vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Hiermee is het voltallige bestuur van akwa compleet. Stynke Castelein, Arnoud van Buuren, Bart Groeneweg, Ralph Kupka en Berno van Meijel zijn de kersverse bestuurders.

br />Het nieuwe bestuur bestaat uit leden met diverse achtergronden en expertises:
Stynke Castelein: medisch socioloog, bijzonder hoogleraar herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen Rijksuniversiteit Groningen/Lentis, hoofd onderzoek Lentis
Arnoud van Buuren: psychotherapeut, voormalig voorzitter LVVP
Bart Groeneweg: bestuurslid Depressievereniging, bestuurder diverse organisaties
Ralph Kupka: hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum; psychiater bij GGZinGeest en Altrecht
Berno van Meijel: lector en bijzonder hoogleraar ggz verpleegkunde Hogeschool Inholland, VU Medisch Centrum, Parnassia Groep en Opleidingsinstelling GGZ-VS

Stynke Castelein en Berno van Meijel zijn twee van de nieuw benoemde bestuursleden. "Kwaliteitszorg moeten we voortdurend toetsen op de directe impact die het heeft op de behandeling van de patiënten en naasten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zo profiteren zowel patiënten, naasten als professionals optimaal van de aangeboden zorg. Kwaliteit is zwakke punten verbeteren, maar zeker óók sterke punten benadrukken." Ralph Kupka vult aan: "Kwaliteit van zorg is een intelligent samengaan van wetenschappelijke evidentie en klinische expertise, afgestemd op die ene persoon die voor je zit." Bart van Groeneweg: "Goede kwaliteitszorg maak je altijd samen!'

Voorzitter Cathy van Beek is verheugd met de benoemingen: "Met dit breed samengestelde en enthousiaste team kunnen we ons gezamenlijk richten op het verder verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en het genereren van kwaliteitsinformatie die voor patiënten, professionals en financiers van de zorg van betekenis is. We gaan in gesprek, aan de slag en maken zo samen van akwa een succes.”

De komende maanden krijgt akwa, alliantie kwaliteit in de ggz nader vorm. Per 1 januari 2019 is de organisatie operationeel en is akwa hét kwaliteitsinstituut voor de ggz. Akwa zet in op kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg. Dat gebeurt met de (door)ontwikkeling en ondersteuning van de implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. Patiënten, hun naasten en professionals hebben hierbij de regie. Bij de uitvoering zijn ook zorgaanbieders en financiers betrokken.