Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit aan bij P3NL

31-05-2018

De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) sluit zich per 1 juni a.s. aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een tiende lid. “We vinden het heel belangrijk om breed in te zetten op samenwerking binnen de geestelijke gezondheidszorg, dus dit is een mooi stap voor de sector”, aldus Marnix de Romph, directeur van P3NL. Naast de VVP bestaat P3NL uit de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen: het NIP, de NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP aangesloten. Bij elkaar hebben de verenigingen ruim 36.000 leden.

br />De VVP bestaat uit ongeveer 500 psychodiagnostisch werkenden die een gespecialiseerde opleiding hebben afgerond en een gezamenlijke beroepscode onderschrijven. VVP-voorzitter Jenneken Hasper: “ We richten ons op kennisverdieping en –verbreding en stellen ons tot doel om op regionaal en landelijk niveau de kwaliteit en de professionaliteit van de functie te bewaken. Dat doen we door informatievoorziening, na- en bijscholing, intercollegiaal contact en natuurlijk belangenbehartiging. Voor dat laatste is aansluiting bij P3NL voor ons van groot belang, want zij zijn gesprekspartner aan alle bestuurlijke overlegtafels binnen de GGZ.”

Meerwaarde
Inhoudelijk heeft de aansluiting van de VVP voor P3NL grote meerwaarde omdat het de samenwerking tussen de psychologische beroepen bevordert. “Elke behandeling begint immers met goede diagnostiek en de psychodiagnostisch werkende is bij uitstek deskundig in zijn vakgebied en op de hoogte van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien biedt goede diagnostiek een kans op het vergroten van de aandacht voor preventie, vroege interventie en gepast gebruik van zorg en dat zijn speerpunten van P3NL. Hierbij kijken we niet alleen naar de GGZ, maar bijvoorbeeld ook de expertise die nodig is binnen de wijkteams in het sociale domein”, aldus De Romph.