Accreditatie voor begeleiden co’s onder vuur

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

22-09-2015

Puur en alleen het begeleiden van coassistenten in de huisartsenpraktijk, zonder docentvaardigheidsscholing, is niet voldoende om accreditatiepunten te verdienen. Dat gaat in tegen wat sommige instituten in praktijk brachten, zo kwam het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) ter ore.

align="">Daarop volgde een jaar geleden een ultimatum: vanaf deze zomer konden hier geen punten meer tegenover staan. Dat leidde tot verzet onder sommige huisartsen. De huisartsinstituten proberen samen met het ABC1 een oplossing te zoeken.

Huisartsinstituten mogen van het ABC1 zelfstandig bij- en nascholingen accrediteren, maar dat moet wel volgens de geldende regels. Michiel Wesseling, tot voor kort coördinator van het ABC1: ‘Natuurlijk kan het begeleiden van coassistenten leerzaam zijn, maar hiervoor zou hetzelfde moeten gelden als voor het opleiden van een aios. Voor de opleiders is een goed programma opgezet, en op basis daarvan worden ook accreditatiepunten toegekend. Waarom zouden we aan begeleiders van coassistenten lagere eisen stellen?’ Volgens Wesseling was daar ook consensus over tussen de betrokken accrediteur (een huisarts) en de instituten. Besloten werd om puur het begeleiden vanaf 1 september 2015 niet meer te accrediteren. Daarover werd een brief gestuurd, die bij sommige huisartsen, zoals Niels Rossen, rauw op het dak viel. Rossen: ‘Als coassistenten begeleiden niet bijdraagt aan professionalisering, wat dan wel? Het gaat mij er niet om of ik daarvoor een keer naar het instituut moet, maar om het principe. Ik vind dat daar een discussie over moet worden gevoerd, met de huisartsbegeleiders.’

Volgens Wouter van der Heide, voorzitter van het interfacultair overleg over basisonderwijs huisartsgeneeskunde, was het altijd al de bedoeling dat huisartsbegeleiders alleen punten konden verdienen als ze ook een docentvaardigheidscursus volgden. ‘Door een tekort aan mankracht was het tot 2013 niet overal haalbaar om de begeleiders continu scholing aan te bieden.’ Sindsdien gebeurt dat volgens Van der Heide niet meer, maar: ‘Er is nu wel een discussie over de verhouding tussen gastheerschap en nascholing, en de hoeveelheid punten die beide mogen opleveren.’ Van der Heide snapt de commotie over de brief: ‘Wij begrijpen dat huisartsen die hier tijd, inzet en aandacht aan besteden, zich niet gehonoreerd voelen in hun docentrol. De vergelijking met huisartsopleiders gaat ook niet helemaal op: een aios kan zelfstandig patiënten zien, bijvoorbeeld tijdens een opleidersterugkomdag. En er staat een vergoeding tegenover. Anderzijds begrijp ik dat sec de begeleiding niet voldoende is voor accreditatie, bijvoorbeeld omdat deze niet toetsbaar is voor het ABC1. Wij zien deze ophef dan ook als een kans om de bijscholing van begeleiders te verbeteren. Maar tot die tijd willen wij de bestaande afspraken wel nakomen.’ Het ABC1 heeft de instituten inmiddels uitstel gegeven tot 1 januari 2016.

Paulus Lips, LHV-bestuurslid: ‘In verschillende regio’s is een tekort aan huisartsen die coassistenten begeleiden. Daarom is het extra jammer dat er onrust en onduidelijkheid is ontstaan over het toekennen van accreditatiepunten. Gezien het leereffect is toekenning goed te verantwoorden. Het is primair aan de universiteiten en het ABC1  om dit te regelen. De LHV wil graag samen met hen kijken of en hoe hier verandering in kan komen.’

Sophie Broersen

Lees ook

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact