Patiënt krijgt online inzage in eigen medische gegevens

17-05-2018

‘Ik kan mij beter voorbereiden op het gesprek met mijn arts’ - Patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen vanaf nu hun eigen medisch dossier bekijken via internet. Onder de naam MijnZGV lanceert het ziekenhuis deze nieuwe dienstverlening. Door online inzage van medische gegevens kunnen patiënten zich beter voorbereiden op een afspraak bij de arts. Achteraf kunnen zij uitslagen en behandelverslagen nog eens rustig nalezen.

br />Beveiligd
Via een beveiligd onderdeel op www.geldersevallei.nl kunnen patiënten hun onderzoeksuitslagen bekijken, resultaten bekijken van metingen die zijn gedaan, brieven lezen zoals die door zorgverleners van het ziekenhuis zijn opgesteld en een overzicht bekijken van hun implantaten. Online inzage kan er zo voor zorgen dat patiënten zich meer betrokken voelen bij de zorg en bij hun gezondheid. Verder kunnen patiënten hun ziekenhuisagenda bekijken, toegang krijgen tot digitale zorgpaden en hun persoonlijke gegevens bekijken en (deels) wijzigen. MijnZGV wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.

Koploper
Ziekenhuis Gelderse Vallei loopt voorop met toepassingen voor online zorg. Zo biedt eZorg toegang tot digitale zorgpaden voor 32 aandoeningen. MijnZGV, het online patiëntenportaal van Ziekenhuis Gelderse Vallei, is de nieuwste toepassing. Ziekenhuizen zijn per 2020 verplicht om hun patiënten digitaal toegang te geven tot de eigen medische gegevens. In Ziekenhuis Gelderse Vallei is dat nu al mogelijk.

Meer informatie over MijnZGV
Op www.geldersevallei.nl/mijnzgv staat meer informatie, zoals veelgestelde vragen, een folder en een instructiefilmpje. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen die geen patiënt zijn in het ziekenhuis. Patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen op www.geldersevallei.nl/mijnzgv inloggen in MijnZGV. Voor iedereen die hulp nodig heeft bij het inloggen of het bekijken van MijnZGV, organiseert het ziekenhuis de komende tijd op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur een inloopspreekuur in de Infotheek in de centrale hal van het ziekenhuis.