SEIN neemt nieuw Elektronisch Patiëntendossier in gebruik

16-05-2018

Op 7 mei 2018 nam SEIN, het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde, een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in gebruik. Het EPD, ‘Synaps’ genaamd, wordt geleverd door IT-bedrijf Topicus. In Synaps kunnen medisch specialisten, psychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgverleners de medische gegevens van patiënten opslaan, raadplegen en veilig met elkaar uitwisselen. Dat laatste biedt een groot voordeel voor zowel patiënten als zorgverleners.

br />Eén volledig overzicht van gedeelde patiëntgegevens heeft als voordeel dat de patiënt niet aan iedere behandelaar opnieuw alle informatie hoeft door te geven, dat de informatie actueel is en eenduidig geregistreerd. Een patiënt spreekt in een behandeltraject vaak meerdere zorgverleners, bijvoorbeeld een neuroloog, verpleegkundige, psycholoog en maatschappelijk werker. Het nieuwe EPD stelt SEIN in staat haar bevoegde zorgverleners een duidelijk overzicht te bieden van belangrijke zaken zoals medicatie, onderzoeken, behandelplannen en bijbehorende agenda afspraken. De financiële afhandeling van de zorg vindt bovendien in grote mate geautomatiseerd plaats, zodat de kostbare tijd aan zorg besteed kan worden.

Directeur Ellen Meily van SEIN Klinische Zorg Midden- en West-Nederland: “Na een uitgebreide zoektocht om te komen tot een passende leverancier voor ons EPD, zijn we er samen met Topicus in geslaagd om Synaps goed in te richten voor SEIN. We zijn nu vrijwel helemaal overgestapt naar een digitale werkwijze. Dit maakt het voor de behandelaren mogelijk om op de verschillende poliklinieken in het land of tijdens een dienst over actuele patiënten informatie te beschikken, mits geautoriseerd. Natuurlijk is het nog even wennen om met Synaps te werken, maar de start is zeer bemoedigend. De weg is nu vrij om onze dienstverlening aan patiënten meer digitaal te kunnen bieden.”

Directeur Hugo Brand van Topicus Zorg kijkt al uit naar het vervolg van de samenwerking met SEIN. ‘‘De lancering van Synaps bij SEIN is iets waar we bijzonder trots op zijn en het resultaat van een intensieve samenwerking. Samen met SEIN zijn we al druk aan het kijken naar volgende stappen. Je kunt daarbij denken aan implementatie van het patiëntportaal voor een vernieuwing van de interactie met en informatievoorziening naar de patiënten van SEIN. Het doel is en blijft om de zorgverleners en daarmee uiteraard ook de patiënt optimaal te kunnen verbinden door het administratieve proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.’’

Over SEIN
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met complexe epilepsie, slaap-waakproblemen en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie en slaapstoornissen. Om dit mogelijk te maken beschikt SEIN over twee klinische centra, dertien poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra.

Over Topicus
Topicus ontwikkelt technologie die zorgverleners, patiënten, cliënten en mantelzorgers in staat stelt op een veilige en snelle manier informatie te duiden en te delen.