Rijnstate en Philips bouwen kliniek van de toekomst

16-05-2018

Rijnstate en Philips gaan een nieuwe 10-jarige samenwerking aan om gezamenlijk invulling te geven aan de kliniek van de toekomst. In deze samenwerking zetten beide partijen in op een toekomst waarin voor zoveel mogelijk patiƫnten zorg in de thuissituatie wordt georganiseerd. Zij bouwen een virtueel zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiƫnten zowel binnen als buiten het ziekenhuis kunnen bewaken. Met deze samenwerking bouwen partijen het bestaande langdurige partnerschap op het gebied van beeldvormende apparatuur uit.

br />Om de zorgkosten te beheersen, is er landelijk vraag naar ‘minder zorg in het ziekenhuis en meer zorg dichtbij huis’. Voor ziekenhuizen is het een uitdaging om de kwaliteit van zorg en de beleving van patiënten te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Er is behoefte aan nieuwe duurzame zorgmodellen. Samen met Philips wil Rijnstate vorm gaan geven aan ‘de kliniek van de toekomst’, waarbij monitoring van de gezondheid van patiënten een essentieel onderdeel is. Het bestuur van het ziekenhuis en de medische staf trekken hierin samen op. Zodra zorg niet perse in het ziekenhuis hoeft te worden verleend, wil Rijnstate dit in toenemende mate door technologische innovaties op afstand doen, in de vorm van een virtueel centrum.

Bewakingsconcept van Intensive Care tot thuis
Philips gaat haar patiëntbewakings- en monitoringoplossingen op verschillende afdelingen van Rijnstate inzetten, van de Intensive Care tot de algemene verpleegafdelingen. Zo wordt op de verpleegafdelingen onder andere de Philips Biosensor ingezet. Dit is een high-tech sensor in de vorm van een pleister die patiënten op de borst dragen en die op afstand hun vitale functies, zoals ademhaling, temperatuur, polsslag en bloeddruk, monitort. Verschillende technologieën worden ingezet om een naadloze overgang tussen de verschillende afdelingen van Rijnstate te creëren en uiteindelijk naar het verpleeghuis of naar huis.

Rijnstate en Philips willen een virtueel zorgcentrum creëren om zo patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te kunnen gaan monitoren. Naast het inzetten van slimme technologische oplossingen, zal ook worden bekeken hoe de verzamelde data, waar mogelijk,door slimme algoritmen kan worden geanalyseerd. En zo tot informatie worden omgezet die relevant is voor zorgverleners en patiënten. Philips noemt dit Adaptive Intelligence.

Daarnaast worden de zorgprocessen anders ingericht. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “Het is natuurlijk van essentieel belang dat, zodra een signaal afgaat, een zorgverlener snel bij de patiënt thuis kan zijn of de patiënt snel naar het ziekenhuis gebracht wordt, zodat de patiënt adequaat wordt opgevangen. Alleen een technologische oplossing aanbieden is niet effectief.” Philips biedt ook ondersteuning aan in de toepassing van de technologie. Daarom heeft Rijnstate er vertrouwen in dat zij, na een selectie van leveranciers en verkenning van de strategische samenwerkingsmogelijkheden, met Philips de juiste partner heeft gevonden, Philips in zijn denken en aanbod rondom het virtueel centrum het meest ontwikkeld is.

“Om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd kosten te beheersen, zijn zorgaanbieders hun zorg anders aan het inrichten”, aldus Henk Valk, CEO Philips Benelux. De manier waarop Rijnstate hier nu invulling aan geeft is zeer vooruitstrevend. Wij zijn verheugd om Rijnstate als onze strategisch partner te ondersteunen met connected care oplossingen. Deze samenwerking versterkt de gezamenlijke ambitie om zorg, waar mogelijk, naar de thuissituatie te brengen. Dit alles ten goede aan patiënten en hun familie. Daarnaast werken we samen om de kwaliteit van zorg in de kliniek te verhogen en kosten te verlagen.”

Minder bedden in het ziekenhuis?
Het nieuwe zorgmodel kan bijdragen aan het verminderen van de gemiddelde ligduur in het ziekenhuis, en daarmee op termijn aan het aantal benodigde bedden binnen de muren van het ziekenhuis. Technologie kan ervoor zorgen dat, als de gezondheidstoestand van de patiënt erom vraagt, vrijwel ieder bed thuis in het verzorgingsgebied van Rijnstate tot een gemonitord bed kan worden omgevormd. Dit kan ervoor zorgen dat Rijnstate groeit van 650 bedden in het ziekenhuis tot potentieel 450.000 bedden in de regio.

Rijnstate onderzoekt in een serie snelle, wetenschappelijk te evalueren pilots welke patiënten in aanmerking komen voor deze ‘thuisobservatie’. We denken hierbij aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD of hartfalen. Door deze patiënten na een ziekenhuisopname in een innovatieve setting of thuis te bewaken, kunnen we –als zich signalen voordoen- voorkomen dat hun gezondheidstoestand verslechtert en op tijd ingrijpen. Ook patiënten die een chirurgische ingreep zoals een maagverkleining of darmoperatie hebben ondergaan kunnen in aanmerking komen voor dit type zorg. Deze patiënten blijven op dit moment nog een paar dagen in het ziekenhuis om te bewaken of het goed gaat na de operatie. Met een goed monitoringsysteem kunnen we deze bewaking wellicht op afstand doen, zodat de patiënt eerder naar huis kan. Om dit veilig en patiëntvriendelijk te doen, zijn afstemming en samenwerking met alle andere partijen in het zorgnetwerk van een patiënt belangrijk. Denk hierbij aan de huisarts, het verpleeghuis of een mantelzorger.

Eerder kwam Rijnstate in haar meerjarenovereenkomst met Menzis overeen om via wetenschappelijk te evalueren pilotprojecten in kaart te brengen wat de toekomstige verblijfscapaciteit en bijbehorende service van een ziekenhuis zou moeten zijn. Met Philips wordt hier nu praktisch invulling aan gegeven. De uitkomsten van de pilots zullen leidend zijn voor de plannen van de te renoveren verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Als er meer zorg op afstand kan worden verleend, betekent dit dat er nog minder bedden in het ziekenhuis hoeven te staan en we meer ruimte hebben voor grotere en technisch geavanceerdere eenpersoonskamers.