Hanzehogeschool krijgt subsidie voor vernieuwend onderwijs over mensen met een verstandelijke beperking

25-04-2018

Dinette van Timmeren, hogeschooldocent aan de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen heeft een Comenius Senior Fellow-beurs van 100.000 euro toegekend gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De subsidie is voor een project dat zich richt op het ontwikkelen van een ‘Module Healthy Ageing van mensen met een verstandelijke beperking voor (toekomstige) professionals op mbo-, hbo-, wo-niveau’.

strong>
Verandering van zorgkennis van professionals 
Mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag worden steeds ouder. Dat vraagt om andere zorgkennis van professionals op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied. Zorgorganisaties in Noord-Nederland die werken met mensen met een verstandelijke beperking hebben aangegeven behoefte te hebben aan interprofessioneel opgeleide professionals. Het project speelt hierop in door het ontwikkelen van de module.

Samenwerken
In de module leren studenten samenwerken met andere typen professionals met verschillende opleidingsachtergronden en -niveaus. Zo ontwikkelen ze interprofessionele bekwaamheden en leert ieder vanuit zijn eigen kracht. Door de verbinding met de innovatiewerkplaatsen, het lectoraat en de universiteit komt kennis vanuit de praktijk en de wetenschap bijeen. De (toekomstige) professionals werken met cliënten, hun netwerk/familie in interprofessionele teams en maken daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten.

Door intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en zorgorganisaties vindt integratie plaats tussen zorg, welzijn én onderwijs met aansluiting op de kwalificatieniveaus mbo, hbo en wo. De module wordt toegevoegd in het onderwijs van de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen.

Comeniusprogramma
Het Comeniusprogramma stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Met de toekenning van 100.000 euro kan Dinette van Timmeren als onderwijsprofessional haar visie en plannen voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs waarmaken.

Healthy Ageing
Vanuit het speerpunt Healthy Ageing zijn nog twee subsidies toegekend vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (www.nro.nl), namelijk aan projecten van de Academie voor Sociale Studies (Leadership Fellows) en het Instituut voor Life Sciences & Technology (Teaching) van de Hanzehogeschool Groningen.