‘Vertrouwen patiënt in zorg iets gedaald’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

24-04-2018

Vier op de tien patiënten heeft in de afgelopen twee jaar wel eens meegemaakt dat er iets misging in de zorg, meldt Patiëntenfederatie Nederland op basis van eigen onderzoek. Daarbij is het vertrouwen van patiënten in hun zorgverleners gedaald vergeleken met drie jaar geleden, toen hetzelfde onderzoek werd gehouden.

Op de vraag of men zich in veilige handen voelt, zegt nu 43 procent ‘altijd’ en 44 procent ‘meestal’. Drie jaar geleden was dat 46 procent en 45 procent. ‘De afgelopen jaren zijn er grote inspanningen gedaan om de zorg veiliger te maken. Dat heeft helaas niet geleid tot minder fouten en ook niet tot groter vertrouwen in zorgverleners’, aldus de patiëntenorganisatie.

Als het misgaat in de zorg, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. ‘Mensen voelen zich nog lang onzeker, krijgen psychische problemen of houden blijvend letsel.’

De patiëntenfederatie ziet ook een lichtpuntje. Volgens de onderzoekers erkennen zorgverleners vaker dat er een fout is gemaakt en bieden ook vaker hun verontschuldiging aan. Ook nemen ze hierover sneller contact op met de patiënt. Bij vier op de tien mensen (41%) gebeurde dat in de afgelopen twee jaar binnen 24 uur. Drie jaar geleden gebeurde dit bij 34 procent van de mensen.

De federatie heeft over de veiligheidssituatie in de zorg een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die praat op woensdag 25 april over patiëntveiligheid. De federatie wil dat de positie van de patiënt verder wordt versterkt: in de spreekkamer, de behandelkamer en aan het bed. Ze hoopt dat daarmee patiënten door zorgverleners vaker en beter worden betrokken bij het voorkómen van fouten.

Patiëntenfederatie Nederland: Patiënt vindt zorg niet veiliger dan drie jaar geleden

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact