Minder winst voor huisartsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

23-04-2018

Huisartsen maakten in 2015 gemiddeld 108.200 euro winst. Dat is iets minder dan het jaar ervoor toen de gemiddelde winst op 113.400 euro uit kwam. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke artsen is flink: mannelijke huisartsen maakten gemiddeld 133.000 euro winst, vrouwen 83.600 euro.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De 2015-cijfers zijn voorlopige cijfers. De gegevens hebben betrekking op het resultaat voor belastingen, over de winst moet nog inkomensbelasting worden betaald, en de premies voor volksverzekeringen en inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage vanaf getrokken. De gegevens waar het CBS mee rekent, gaan over 8950 huisartsen die als zelfstandige werken, van wie 4455 mannen en 4500 vrouwen.

Het CBS heeft de huisartsen in drie leeftijdsgroepen opgedeeld. Mannelijke huisartsen van 50 jaar of ouder noteerden in 2015 de hoogste gemiddelde winst van 139.000 euro, vrouwelijke huisartsen van die leeftijdscategorie 103.700 euro.

Het gemiddelde winstcijfer van 2015 pakt lager uit dan de vier voorgaande jaren. Een woordvoerder van huisartsenvereniging LHV verwacht dat het ‘meer parttime werken’ hiervoor een verklaring kan zijn. ‘Dit gebeurt zowel door vrouwelijke als mannelijke huisartsen meer dan voorheen.’

Het verschil tussen de gemiddelde winst van mannelijke en vrouwelijke artsen hangt volgens de LHV-woordvoerder samen met het verschil in leeftijd. ‘Jonge huisartsen werken vaker parttime én zijn vaker vrouw, de “oudere” huisarts is vaak een man.’ Ook zijn waarnemers in grote meerderheid vrouwen, en waarnemers ‘maken over het algemeen minder winst dan praktijkhouders’.

Minder specialisten in maatschap
Het CBS publiceerde afgelopen jaren ook dergelijke winstcijfers voor medisch specialisten, maar dit wordt over de cijfers vanaf 2015 niet meer op deze wijze gedaan. Het CBS gebruikte daarvoor namelijk de populatie specialisten die in een maatschap werkten. Veel specialisten (volgens het CBS zo’n drieduizend) brachten hun bezigheden per 2015 echter onder in een bv om hun fiscale positie als ondernemer veilig te stellen. Dit hing weer samen met de invoering van de integrale bekostiging. Het CBS werkt daarom aan een nieuw overzicht met daarin meer uitgebreide gegevens over de beloning van artsen (zowel huisartsen als medisch specialisten) die later dit voorjaar verschijnt. Dan wil het CBS voortaan kijken naar zaken als loon, dividend, en winst uit eigen onderneming.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact