Nieuwe schouder in één dag - Integrale vernieuwing zorgpad resulteert in innovatie

20-04-2018

De afdeling orthopedie van het Waterlandziekenhuis heeft deze week als eerste Nederlandse ziekenhuis een schouderprothese in dagbehandeling geplaatst. De patiënt kwam ’s ochtends nuchter voor de operatie en kon dezelfde dag naar huis. Traditioneel gezien liggen patiënten die een schouder prothese krijgen twee tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis.

br />Orthopedisch chirurg Derk van Kampen is verantwoordelijk voor de innovatie: ‘Het idee dat de zorg bij schouderprothesiologie nog beter kon leefde al een tijdje. We hebben met alle facetten rondom een nieuwe schouder bekeken en waar nodig geoptimaliseerd: het voortraject, voorlichting vooraf, de nazorg en fysiotherapie en natuurlijkde operatie zelf.

Daarnaast is de anesthesie geoptimaliseerd. Die bestaat nu uit een combinatie van een nervus blokkade, algehele anesthesie plus aangepaste orale pijnstilling.’ Deze aanpak levert de patiënten aanzienlijk minder pijn en misselijkheid op. Hierdoor kunnen zij veel sneller mobiliseren en dezelfde dag weer naar huis kunnen. Van Kampen: 'Thuis gaan patiënten verder aan de slag met hun herstel. Uiteraard houden we goed en regelmatig contact met de patiënt om een vinger aan de pols te houden.’

Het innovatieve zorgpad ‘schouder in een dag’ is een goed voorbeeld van de vruchten van de fusie tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. De ziekenhuizen fuseerden in 2017 met als doel de zorg dichtbij mensen in de regio te houden en de kwaliteit verder te vergroten. Vakgroepen orthopedie en anesthesie uit beide huizen hebben hun best practices samen verder ontwikkeld en vertaald naar nieuwe mogelijkheden: in dit geval is de methode ‘snel op de been’ voor heupprothesiologie in dagbehandeling uit het Westfriesgasthuis door de Waterlandse orthopeden doorontwikkeld naar een methode voor schouderprothesiologie in dagbehandeling. De schouderprothesiologie in dagbehandeling wordt uitgevoerd in het Waterlandziekenhuis. Jaarlijks krijgen daar ruim 50 patiënten een schouderprothese.

Patiënten kunnen voor meer informatie terecht op wlz.nl/schouder1dag