Rolf de Groot nieuwe voorzitter Geschillencommissie Zorgverzekeringen

20-04-2018

Rolf de Groot treedt op 1 mei 2018 aan als de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. SKGZ directeur Kees van Kranenburg stelde De Groot voor tijdens een symposium dat plaatsvond ter gelegenheid van het vertrek van voorzitter Toon van Mierlo, en lid van de geschillencommissie, Pieterjan Vonk. Beide heren vervulden de volledige zittingstermijn van twaalf jaar.

br />Rolf de Groot is geen onbekende in de zorgsector. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Tarieven in de gezondheidszorg’. Ook was hij hoogleraar Zorgverzekeringsrecht aan de VU en lid van de Gezondheidsraad. De Groot heeft vele publicaties op zijn naam op het gebied van de zorg.

Rolf de Groot over zijn nieuwe uitdaging: “De Geschillencommissie en de Ombudsman Zorgverzekeringen hebben in de loop der jaren een sterke positie in het veld van de zorgverzekering verworven. Ze kenmerken zich door kernwaarden als professionaliteit en integriteit. Die moeten vanzelfsprekend ook in de toekomst gegarandeerd blijven. Consumenten mogen van de Geschillencommissie van de SKGZ verwachten dat hun belangen zorgvuldig worden afgewogen, maar ook dat zij op tijd een duidelijke uitspraak krijgen. Ook de kwaliteit van de geschilbeslechting bepaalt of mensen vertrouwen stellen in ons zorgstelsel. Daar ga ik me voor inzetten.”

Over de SKGZ
De SKGZ staat voor een onpartijdige en deskundige behandeling van klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar. De dienstverlening van de SKGZ bestaat uit voorlichting, bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen en bindende advisering door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De SKGZ is door de ministers van Financiën en VWS aangewezen als geschilleninstantie voor de ziektekostenverzekeringen. Alle ziektekostenverzekeraars in Nederland zijn bij de SKGZ aangesloten.