Den Haag ‘koploper’ in steun aan mensen met beperking

20-04-2018

Den Haag is één van de 25 gemeenten die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangewezen als ‘koploper’ van gemeenten die de steun aan inwoners met een beperking hoog op de agenda hebben staan. Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG zocht daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap.

br />Doorslaggevende factoren bij de selectie van de ‘koplopers’ waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Volgens de VNG is er bij veel gemeenten enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. `In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom zijn wij met het Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap gestart.’

Karsten Klein, wethouder zorg van de gemeente Den Haag is blij met de titel ‘koploper’. `In Den Haag vinden we dat iedereen zo optimaal mogelijk mee moet kunnen doen. Soms hebben mensen daarbij zorg en ondersteuning nodig. In onze stad hebben een fijnmazig netwerk dat in alle stadsdelen hiervoor zorgt. Het is leuk om te horen dat dit gezien wordt.’

Hans de Kunder, VNG-bestuurder Zorg en Welzijn: ‘Het is goed om te zien dat er al veel gemeenten zijn die zich inzetten om het VN-Verdrag handen en voeten te geven. En met het Koploperprogramma kan de VNG informatie delen, goede voorbeelden zichtbaar maken en lopende initiatieven groter maken. Dit zal ook andere gemeenten inspireren waardoor we gezamenlijk toewerken naar een steeds inclusievere samenleving.’

Illya Soffer, directeur Ieder(in) namens de Alliantie: ‘Toegankelijkheid en inclusie zijn harde voorwaarden voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Daarom is de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties niet vrijblijvend. Een toegankelijke en inclusieve gemeente bereik je echt alleen in samenspraak met de mensen om wie het gaat.’

Conny Kooijman, directeur van LFB (organisatie van mensen met een verstandelijke beperking) en zelf ervaringsdeskundige: ‘Meedoen in de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Juist daarom moeten bewoners met een beperking en hun organisaties volwaardig betrokken zijn bij de besluiten die de gemeente neemt. Want alleen dán weet je zeker dat het ook echt gaat werken in de praktijk. Ik hoop dat de goede voorbeelden van deze koplopers ook worden gebruikt door andere gemeenten.’