Niet alle opleidingsplekken huisarts vervuld

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

19-04-2018

De afgelopen jaren zijn de beschikbare 750 opleidingsplekken voor huisartsen niet volledig benut. Na de selectieprocedure blijven er minder kandidaten over dan dat er plekken zijn. Zo werden in het afgelopen jaar 720 plekken vervuld.

Niet iedereen is geschikt om huisarts te worden’, zegt Leonie Troost, coördinator werving en selectie bij Huisartsopleiding Nederland, in een reactie. De stichting is verantwoordelijk voor de selectieprocedure die uit meerdere onderdelen, onder meer een toets en gesprekken, bestaat. Volgens Troost van Huisartsopleiding Nederland is er niet één bepaalde reden waarom basisartsen niet door de selectieprocedure komen. ‘De aanvankelijke aanwas is ook niet gedaald, maar het aanbod mag nog toenemen’, stelt Troost vast.

Spectaculair gegroeid

Huisartsopleiding Nederland wijt de discrepantie tussen beschikbare plekken en het aantal uiteindelijke aiossen aan de flinke uitbreiding in de opleidingscapaciteit. ‘We zijn de laatste jaren spectaculair gegroeid, met 750 opleidingsplekken hebben we 30 procent van de eerstejaarsaiossen. We doen ons best om alles te laten meegroeien: er zijn meer opleidingsplekken bijgekomen, meer opleiders. Daarnaast hebben de umc’s dependances van de opleidingen gerealiseerd in Twente, Zwolle en Eindhoven. We willen de opleidingscapaciteit spreiden. Daarnaast proberen we op veel manieren om meer basisartsen te interesseren voor het huisartsenvak.’

Onder meer om de huidige druk op de huisartsen te verlichten en in de toekomstige vraag te voorzien, heeft het ministerie van VWS de laatste jaren een aantal keer méér opleidingsplekken beschikbaar gesteld dan het Capaciteitsorgaan (CO) heeft geadviseerd. Zo suggereerde het CO in zijn laatste advies in 2016 om het aantal opleidingsplekken terug te brengen naar 698. Toenmalig minister Schippers besloot in de zomer van 2017 evenwel om de 750 plekken te handhaven, net als in de twee jaar ervoor. Ter vergelijking: tien jaar geleden, in 2007, stelde het ministerie nog 514 opleidingsplekken voor huisartsen beschikbaar.

Onderzoek

Het Capaciteitsorgaan adviseert de overheid driejaarlijks, onder meer over het aantal op te leiden huisartsen. Het ministerie van VWS beslist daarna hoeveel opleidingsplekken elk jaar door de overheid worden gesubsidieerd. Stichting Huisartsopleiding Nederland maakt vervolgens een verdeelplan voor het nieuwe jaar, waarin staat hoeveel opleidingsplaatsen voor huisartsen worden toegekend aan de verschillende opleidingsregio’s.

Minister Bruins van Medische Zaken zegde vorige week overigens een onderzoek toe naar de verschillende factoren die bepalend zijn voor de plek waar huisartsen wel of niet willen werken. Dit schreef hij in zijn brief aan de Tweede Kamer, in reactie op vragen over een LHV-rapport over de werkdruk van de huisarts. Naar aanleiding van het onderzoek dat samen met LHV wordt uitgevoerd, hoopt hij beter zicht te krijgen op de tekorten die zich in bepaalde regio’s voordoen.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact