Wijk-GGD’ers verkozen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid

12-04-2018

Wijk-GGD’ers Sarah Voss en Esther Pullen zijn uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid van 2017. De prijs werd hen vandaag uitgereikt tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid. Afgelopen jaar groeiden Voss en Pullen uit tot hét gezicht van de wijk-GGD’er: een vernieuwende aanpak voor de omgang met personen met verward gedrag.

br /> ‘Concreet, verbindend en in staat hulp te bieden’
De vakjury beschreef de wijk-GGD’ers Voss en Pullen - sociaal verpleegkundigen van GGD Hart voor Brabant - als: ‘concreet, verbindend en in staat hulp te bieden aan een groep die buiten de boot dreigt te vallen’. Een actueel thema, omdat veel gemeenten zoeken naar een goede manier om om te gaan met personen met verward gedrag. De aanpak van de wijk-GGD’er is erop gericht om aan de voorkant problemen te voorkomen. Door fysiek in de wijk te zijn en snel met mensen in contact te komen. Vanuit de gedachte dat vroegsignaleren verward gedrag kan helpen voorkomen. De wijk-GGD’er staat in contact met het netwerk om mensen heen; van de huisarts tot de supermarkteigenaar en van de psychiater tot de wijkagent. Dat maakt de aanpak tot een succes.

Over de wijk-GGD’er
In alle gemeenten in Nederland neemt het aantal politiemeldingen van mensen met verward gedrag de laatste jaren toe. Vaak gaat het daarbij niet om strafbare feiten, maar is er sprake van een zorgvraag. Sinds oktober 2015 werkte de GGD Hart voor Brabant, samen met de gemeente Vught het oorspronkelijk Amsterdamse concept wijk-GGD’er verder uit voor deze regio. Inmiddels zijn er wijk-GGD'ers actief meerdere gemeenten rond Vught en in andere delen van het land.

Verkiezing Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid
Afgelopen maanden konden alle Nederlanders aangeven wie volgens hen de Meest Invloedrijke Persoon was in de publieke gezondheid van afgelopen jaar. Uit de vele inzendingen kwam een top drie naar voren. Met daarin wijk-GGD’ers Sarah Voss en Esther Pullen, dr. Janine Bezem (hoofd jeugdgezondheid GGD Gelderland-Midden) en Marthine Bos (gezondheidsbevorderaar GGD IJsselland). Een onafhankelijke vakjury, bestaande uit Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning in Drenthe), Simon Broersma (hoofdredacteur Skipr) en Connie Rijlaarsdam (Meest Invloedrijke Persoon in de Publieke Gezondheid 2016) koos de winnaar uit deze top drie. De prijs werd uitgereikt door Jolande Sap, namens GGD GHOR Nederland en de NPHF Federatie voor Gezondheid.

Achtergrondinformatie - Achtste Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid
Het is de achtste keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland de verkiezing “Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid” organiseerden. Eerdere winnaars waren:
- Jos van de Sande, de arts infectieziekten met zijn inzet tegen de gevolgen van de Q-koortsuitbraak;
- Joan Briels, de wethouder die de eigen kracht van burgers om gezonder te leven heeft ingezet;
- Frank Klaassen, de directeur die GGD en GHOR met elkaar heeft verbonden;
- Mariet Paes, de directeur van Provinciale Gezondheid in Brabant voor het leggen van verbindingen tussen en met de kolommen van zorg en welzijn;
- Yvonne Vanneste, de jeugdarts van GGD West-Brabant die het schoolverzuimproject (M@ZL) ontwikkelde;
- Machteld Huber, door haar introductie van het nieuwe concept ´positieve gezondheid`.
- Connie Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist Openbare Geestelijke Gezondheidzorg bij GGD Hart voor Brabant, ontving haar prijs voor haar project ‘anticonceptie voor kwetsbare vrouwen’.