Compensatie voor zelfstandigen die een kind kregen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

05-04-2018

Zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen, kunnen een aanvraag doen voor compensatie van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering die ze in die periode hebben misgelopen.

Hoewel de compensatieregeling geldt voor alle zelfstandigen uit die periode, tipt de Landelijke Huisartsen Vereniging haar leden over het doen van een aanvraag. Die kan vanaf 15 mei worden gedaan bij het UWV. Zelfstandigen die inderdaad in aanmerking komen voor de regeling, krijgen een compensatie van 5600 euro, waarover wel belasting moet worden betaald. De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan van 15 mei tot en met 30 september 2018.

Per 1 augustus 2004 werd de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ingetrokken, waardoor vrouwen die werkten als zelfstandige geen recht meer hadden op zwangerschap- en bevallingsverlof. Vanaf juni 2008 werd de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen van kracht en konden zwangere zelfstandigen weer aanspraak maken op een uitkering gedurende 16 weken. Volgens de LHV stapte een aantal vrouwen vervolgens naar de rechter over het mislopen van de uitkering destijds. De vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot uiteindelijk een regeling te treffen.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact