Vaak goodwill bij overdracht huisartsenpraktijk

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

14-10-2015

Bij ongeveer 30 tot 40 procent van de praktijkoverdrachten van huisartsen wordt goodwill betaald. Gemiddeld kost dat de startende huisarts 60.000 euro. Dat is een schatting van ZorgmarktAdvies dat onderzoek deed in opdracht van VWS.

align="">Mogelijke oorzaken zijn volgens ZorgmarktAvies het overschot aan vragers ten opzichte van aanbieders en het feit dat zelf een praktijk opstarten veel duurder is dan het betalen van goodwill.

Te veel nadruk op financiële belangen in plaats van op kwaliteit bij het kiezen van een opvolger zou een negatief gevolg kunnen zijn. Maar, goodwill zou volgens het onderzoek ook positieve effecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld een blijvende investeringsbereidheid onder huisartsen, om te zorgen dat hun praktijk zijn waarde behoudt.

Tot de jaren tachtig was het heel gebruikelijk om goodwill te vragen bij een praktijkovername. Dat veranderde na de oprichting van het zogeheten Goodwillfonds in 1987: huisartsen die al goodwill hadden betaald, konden sindsdien aanspraak maken op een uitkering uit dat fonds. Wie een contract aanging  met het Goodwillfonds, mocht wettelijk geen goodwill vragen bij het overdragen van de praktijk. Tot en met 2002 keerde het fonds uit en het wettelijk verbod op het vragen van goodwill verviel met de komst van de Zorgverzekeringswet in 2006.

Al eerder wees Schippers goodwill bij huisartsen af. En op basis van de resultaten van het onderzoek, blijft ze bij haar standpunt: ’Zoals ik eerder heb aangegeven vind ik het betalen van goodwill in de huisartsenzorg ongewenst, ongeacht de omvang. Het standpunt dat goodwill ook positieve effecten kan hebben vind ik niet overtuigend. Mijn voornaamste bezwaar ziet erop dat jonge huisartsen op kosten worden gejaagd en beperkt worden in hun keuze waar zich te vestigen. Ook het feit dat er eerder publieke middelen zijn aangewend om goodwill in de huisartsenzorg uit te bannen vind ik zeer relevant’, schrijft Schippers in een kamerbrief.

Momenteel laat Schippers de juridische mogelijkheden om goodwill tegen te gaan onderzoeken.

Ella Walstock

Lees ook:

Datum   Titel
17-04-2014   Schippers keurt goodwill bij huisartsen af
05-03-2014   De ontastbare waarde van een praktijk
10-03-2015   Goodwill - Paul Brand
06-03-2012   Een alternatief voor goodwill

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact