'Huisarts kan hoge werkdruk amper aan'

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

15-03-2018

Twee derde van de huisartsen in Nederland vindt de werkdruk te hoog. Daardoor staat de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk, meldt artsenorganisatie LHV op basis van onderzoek door Newcom Research.

Volgens de onderzoekers krijgen huisartsen noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere werktijd. ‘Huisartsen geven zelf aan dat te hoge werkdruk leidt tot haastwerk en kans op het maken van fouten', waarschuwt Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Zij benadrukt dat huisartsen patiënten niet in de kou laten staan. ‘Maar dingen als vakliteratuur, organisatorische zaken en nascholing schieten er steeds meer bij in.'

Als grootste risico’s voor patiënten noemen huisartsen het sneller afronden van consulten, sneller doorverwijzen en te weinig tijd voor het afhandelen van herhalingsrecepten. Een kwart van de huisartsen geeft aan ‘aan zijn taks’ te zitten, als gevolg van de groeiende werkdruk. ‘Dat is niet goed voor een dokter, die altijd alert en aandachtig moet kunnen zijn', zegt Kalsbeek.

Een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk is de vergrijzing, in combinatie met het overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ouderen kampen vaak met complexe problemen en gaan relatief vaak naar de huisarts. Daarnaast kregen huisartsen er de laatste jaren steeds meer taken bij, onder meer doordat ze (eenvoudige) ingrepen van het ziekenhuis overnemen. Volgens het onderzoeksbureau hebben huisartsen in achterstandswijken het het zwaarst. ‘Veel van hun patiënten kampen niet alleen met werk- en inkomensproblemen, maar ook met een slechte gezondheid.'

De LHV zegt met alle zorgverzekeraars in gesprek te gaan om te kijken hoe huisartsen meer tijd kunnen krijgen voor hun patiënten. Newcom deed onderzoek onder ruim 1600 huisartsen.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact