Beroerte beter en sneller behandelen met innovatieve technologieën

22-03-2018

Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in ons land een beroerte. Daarvan overlijden er circa 10.000 en dit aantal neemt verder toe. Om de sterfte terug te dringen, is het cruciaal zo snel mogelijk te beginnen met de juiste behandeling. Elk uur dat artsen eerder gaan behandelen, neemt het aantal patiënten dat zonder grote problemen zal herstellen met 15 procent toe.

br />Dit betekent niet alleen een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van leven, maar tevens een daling van de economische kosten van beroerte. Deze bedragen voor Nederland op dit moment ruim 1,7 miljard euro per jaar.

Innovatieve technologieën als artificial intelligence en blockchain kunnen helpen de uitkomst van een beroerte te verbeteren. Hiertoe hebben Nico.lab, spin-off van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) en bouwer van medische kunstmatige intelligentie, en Tymlez, leverancier van enterprise blockchain-technologie de krachten gebundeld. Beide bedrijven beginnen deze maand met een pilot in een aantal ziekenhuizen voor een betere behandeling van beroertes. Beroerte is na dementie en kanker in ons land de belangrijkste doodsoorzaak.