Zwangerschap huisarts stokt pensioenopbouw

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

20-03-2018

Het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof door zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals huisartsen, zou geen invloed moeten hebben op de pensioenopbouw binnen een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Staatssecretaris Menno Snel wil de regelgeving gaan aanpassen.

Huisarts Martine Bezuijen uit Maassluis ontdekte dat ze haar zwangerschap- en bevallingsverlof uit 2014 niet mocht meerekenen, toen ze haar gewerkte uren en haar omzet moest invullen voor de premievaststelling voor 2017. Er wordt altijd gekeken naar het derde kalenderjaar voorafgaand. Door een tweede zwangerschap zal ze hier in 2020 ook weer tegenaanlopen. In het magazine van de Pensioenfederatie, dat in februari 2018 verscheen, stelt Bezuijen dat er sprake is van ongelijkheid; omdat collega’s in loondienst wel pensioen opbouwen tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook had ze tijdens het verlof, toen ze een waarnemer had, wél omzet. Bovendien vindt ze dat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaat.

Staatssecretaris Snel erkent – in antwoord op Kamervragen over de klacht van Bezuijen – dat zelfstandige beroepsbeoefenaren tijdens een zwangerschap minder pensioen kunnen opbouwen in een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Dat kan komen doordat pensioen wordt opgebouwd over het pensioengevend inkomen. Door de zwangerschap kan dat inkomen lager zijn, waardoor het pensioengevend inkomen lager kan uitvallen. Ook kan er een deeltijdfactor worden toegepast op de fiscale aftoppingsgrens, omdat er in het jaar of de jaren waarin het verlof plaatsvond minder dan 1750 uur werd gewerkt. De staatssecretaris wil gaan regelen dat zelfstandige beroepsbeoefenaren binnen de eigen beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof over hetzelfde inkomen pensioen opbouwen als over de periode daarvoor. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof leent zich daar ook goed voor, omdat deze periode ten opzichte van bijvoorbeeld het ouderschaps-, sabbats- of studieverlof eenvoudig is af te bakenen, omdat de periode wettelijk is vastgelegd.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact