Verplichte taaltoets voor Europese artsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

30-10-2015

Artsen uit andere Europese landen die in Nederland aan de slag willen, moeten voortaan voldoende Nederlands kunnen spreken.

align="">Minister Schippers wil de Wet BIG zo aanpassen dat artsen en andere medische professionals uit de lidstaten van de Europese Unie (en enkele andere Europese landen) voortaan blijk moeten geven van hun taalvaardigheid voordat zij in het register worden opgenomen. Nu nog geldt die eis alleen voor artsen uit niet-Europese landen. ‘Voor een goede anamnese, terugkoppeling van de diagnose en het verkrijgen van goed geïnformeerde toestemming voor een behandeling is afdoende kennis van het Nederlands van de behandelaar noodzakelijk’, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Verder is beheersing van het Nederlands nodig voor de goede communicatie met andere zorgververleners en collega’s.’

Vanwege het vrije verkeer van personen en diensten mag de taalbeheersing van medische professionals uit Europa tot nu toe niet worden getoetst. Het ziekenhuis mag, als werkgever, wél eisen stellen, maar volgens de minister biedt dat onvoldoende garanties. Zij wil ook niet vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomers, op aansprakelijkheid achteraf of toezicht door de inspectie. ‘Het BIG-register is (...) bij uitstek geschikt om bij toelating tot het beroep een minimumniveau van kennis aan het Nederlands te eisen.’

Een nieuwe Europese richtlijn ligt ten grondslag aan het plan van de minister. Die maakt het mogelijk om bij beroepen waar de patiëntveiligheid in het geding is, kennis van de taal te eisen. De richtlijn wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.

Joost Visser

Links

Brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer

Lees ook

'Het werk is hier kwalitatief beter' (4 juli 2013)

Hoeveel buitenlandse artsen werken er in Nederland? En hoe zit het andersom? (3 juli 2014)
Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact