Moeizame cao-onderhandelingen umc’s vanwege nachtdiensten ouder personeel

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

15-03-2018

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is teleurgesteld door de voorstellen over nachtdiensten van oudere werknemers die de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft gedaan in een nieuwe ronde van de cao-onderhandelingen.

De NFU wil artsen en verpleegkundigen ouder dan 60 jaar niet meer gaan verplichten nachtdiensten te draaien, zo blijkt uit het nieuwe voorstel. Medewerkers ouder dan 60 jaar die wél nachtdiensten draaien, zullen hiervoor een hogere beloning krijgen. Ook mogen ze één uur betaald herstelverlof opnemen na een dienst. Daarentegen stelt de NFU voor dat de toeslag voor het werken op zondagen wordt verlaagd. Van álle umc-medewerkers wordt verwacht dat zij weekend- en feestdagendiensten blijven doen tot hun pensioengerechtigde leeftijd. De toeslag van medewerkers ouder dan 60 die géén nachtdiensten willen doen, wordt bovendien afgebouwd tot drie jaar voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd, zo stelt de NFU. In de oude cao werden verpleegkundigen vanaf 57 jaar en medisch specialisten vanaf 60 jaar vrijgesteld van diensten. In januari stelde de NFU voor de vrijstelling van diensten voor álle medewerkers van umc’s op te hogen met enkele jaren.

De LAD stelt dat de werknemersorganisaties en de NFU in de cao-onderhandelingen op veel terreinennog mijlenver uit elkaar liggen. De menselijke maat is, wat de LAD betreft, in veel voorstellen nog niet terug te vinden. Het voorstel de leeftijd te verhogen van 57 naar 60 jaar getuigt niet van een integrale visie op levensfasebewust personeelsbeleid, aldus de LAD.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact