Actieplan VWS voor aanpak personeelstekort in de zorg

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

14-03-2018

Er dreigt in 2022 een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers in de zorg. Het gaat vooral om verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook om specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters en in sommige regio’s huisartsen. Dat schrijft het ministerie van VWS in een nieuw actieplan om personeel in de zorg te werven en te behouden.

Op dit moment werken er ongeveer 1,2 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn, meldt het ministerie van VWS. Naar verwachting zijn in de aankomende vier jaar ongeveer 190 duizend extra mensen nodig in de sector. Op dit moment werkt ongeveer één op de zeven mensen in de zorg- en welzijnssector, maar als de sector blijft groeien zou dat in 2040 één op de vier werknemers zijn. Onder meer door de hoge en toenemende werkdruk, verlaten jaarlijks meer dan 80 duizend mensen hun baan in deze sector. In het laatste kwartaal van 2017 waren er ongeveer 28.500 vacatures.

Het ministerie wil meer mensen aantrekken voor de, vooral mbo- en hbo-opleidingen in de zorg. Zo is het de bedoeling dat het aantal zijinstromers en herintreders, onder wie personen die nu een bijstandsuitkering ontvangen, met 20 procent per jaar toeneemt. Daarvoor moet het imago van het werken in de zorg worden verbeterd. Ook moeten er meer stageplaatsen komen. Verder wil VWS aan menskracht winnen door contracten met één uur uit te breiden en door de administratieve lasten met één uur per week te verminderen.

Voldoende goed uitgeruste en tevreden medewerkers zijn van essentieel belang voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning, schrijft VWS. Het ministerie vindt dat er verbetering mogelijk is op het gebied  van de tevredenheid, de werkdruk en het ziekteverzuim van medewerkers in de zorg. Er moet meer gebeuren voor de mensen die al in de zorg werken, zoals betere contracten en meer werkzekerheid, het beter inzetten van talenten en gezonder werken.

In het actieplan wijst VWS ook op tekorten aan huisartsen in regio’s met een bevolkingskrimp en in achterstandswijken. Het ministerie wil in 2018 en 2019 meer mensen tot de huisartsenopleiding blijven toelaten dan het Capaciteitsorgaan adviseert en daarnaast nagaan hoe opleidingsplaatsen goed gespreid kunnen worden. Om het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde op te vangen, zullen verpleegkundig specialisten en physician assistants worden ingezet in de verpleeghuiszorg. Hoe het tekort aan psychiaters zal worden aangepakt, vermeldt het actieplan niet.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact