Feminisering van de zorg zet door

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

12-03-2018

Met 1621 vrouwelijke eerstejaars tegenover 746 mannelijke eerstejaars neemt de feminisering van het geneeskundeonderwijs iets verder toe. Dat blijkt onder meer uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over onderwijsdeelname in het collegejaar 2017/18.

Slechts één op de vijf deelnemers aan een opleiding in gezondheid en welzijn is man, al is het aandeel mannen aan de universitaire opleidingen hoger. Op de mbo-niveaus 1 tot 3 is 10 procent van de leerlingen binnen gezondheid en welzijn man, op de universiteit is het aandeel mannen in deze richting bijna een derde. Bij de geneeskundeopleiding is het totale aandeel 34 procent, bij farmacie 40 procent.

Het totale aandeel mannen op gezondheids- of welzijnsopleidingen is sinds 2010 vrijwel niet veranderd. Het nam toe van 19 procent (2010/11) naar 20 procent (2017/18).

In het hbo volgen relatief veel mannen (30%) een opleiding op het gebied van therapie en revalidatie. De opleiding fysiotherapie, die hieronder valt, doen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Op mbo-4-niveau valt de opleiding maatschappelijk werk op, met een relatief hoog deel mannelijke leerlingen (een derde). Binnen maatschappelijk werk worden opleidingen gegeven op het terrein van sociaal-maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk en activiteitenbegeleiding.

Er zijn maar weinig mannen die kiezen voor een opleiding ziekenverzorging of thuiszorg op mbo-niveau 2 of 3. De opleidingen verpleegkunde op mbo-niveau 4 en verpleeg- en verloskunde op het hbo blijven ook vooral opleidingen voor vrouwen. Net iets meer dan 10 procent van de studenten is hier man.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact