Cécile Gijsbers van Wijk nieuw bestuurslid Arkin

05-03-2018

Arkin versterkt haar raad van bestuur met psychiater Cécile Gijsbers van Wijk. De uitbreiding van de Raad van Bestuur is mede ingegeven door de veranderingen binnen de GGZ en de groei die Arkin de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

br /> Cécile Gijsbers van Wijk (59) is opgeleid tot psycholoog en arts bij de UvA. Zij heeft ruime ervaring als psychiater, onderzoeker, geneesheer-directeur en bestuurder bij onder meer Mentrum, GGZ InGeest en Rivierduinen. Sinds juni 2015 heeft zij de functie vervuld van directeur Zorgontwikkeling, Onderzoek en Kwaliteit bij Arkin. Vanaf maart is zij lid van de raad van bestuur naast Jeroen Muller en Dick Veluwenkamp. Zij is in deze functie onder andere verantwoordelijk voor zorginhoudelijk beleid, kwaliteit & veiligheid en wetenschappelijk onderzoek, beroepsopleidingen en bureau Geneesheer Directeur. “Cécile heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in zorginhoudelijke vernieuwingen en staat dicht bij de cliënten en de professionals”, aldus Jolande Sap, voorzitter van de raad van toezicht. “Ik verwacht dat Arkin met haar benoeming tot lid van de raad van bestuur nog beter in staat is om oplossingen te bieden voor de steeds complexere problemen van onze cliënten.”

Versterken verbinding tussen beleid en dagelijkse zorg
Cécile Gijsbers van Wijk: “Gepaste zorg, herstelondersteunend werken, klinisch leiderschap, gedegen beroepsopleidingen en wetenschappelijke innovaties, daar maak ik me sterk voor als zorginhoudelijk bestuurder van Arkin. Deze thema’s versterken én vernieuwen de kwaliteit van zorg, juist nu de GGZ volop in beweging is. De verbinding versterken tussen beleid en dagelijkse zorg met echte aandacht voor cliënten en hun naasten. Samen met alle kundige en gedreven behandelaren van alle merken van Arkin ga ik hier graag voor!”

Aanleiding en toekomst
Door de groei van de organisatie - mede door de overname van Victas in Utrecht en Amersfoort - en een toename van het aantal cliënten, is de rol van Arkin als partner in zorg in Amsterdam en daarbuiten toegenomen. Dat betekent ook een grotere rol in regionale en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Daarnaast wordt de specialistische GGZ complexer. Het aantal cliënten met zware problematiek neemt toe, de druk op de crisisketen groeit en de financiering wordt steeds ingewikkelder. In deze veranderende wereld wordt het dan ook steeds belangrijker dat onze medewerkers hun vakmanschap blijven verbinden met het cliëntperspectief. Het nieuwe bestuurslid versterkt de raad op het gebied van zorgontwikkeling. Zo wordt vanuit de raad van bestuur en samen met de directeuren Behandelzaken de kwaliteit van zorg binnen Arkin verder versterkt.