Europese onderzoekssubsidie voor Ciro voor ontwikkelen computermodel voor gepersonaliseerde behandelingen

05-03-2018

Ciro ontvangt de komende drie jaar ruim twee ton subsidie als onderdeel van het Europese onderzoeksproject "Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients”. In het project, waaraan een totale subsidie van 1,5 miljoen euro is toegekend, worden slimme en zeer uitgebreide wiskundige modellen gebruikt om de beste behandelstrategie voor een individuele patiënt met chronisch obstructief longlijden (COPD) te bepalen. Het project is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband ERACoSysMed.

br />Wereldwijd hebben meer dan 65 miljoen mensen dagelijks te maken met de gevolgen van de chronische longziekte COPD. De individuele verschillen in het ziektebeloop, ervaren klachten en invloed van comorbiditeiten (bijkomende aandoeningen) maken dat het vaak lastig is om te bepalen welke behandeling bij COPD het beste kan worden ingezet. Indien een behandeling onvoldoende op maat is, hebben patiënten hier vaak te weinig baat bij en ervaren zij zelfs mogelijk nadelige effecten.

Betere voorspelling behandeling
Om behandelstrategieën voor COPD verder te personaliseren waardoor een hogere slagingskans wordt bereikt, gaan onderzoekers met behulp van computermodellen de individuele patiënt scherper in kaart brengen. Patiënten worden op basis van individuele gegevens in (kleine) sub-groepen van overeenkomende patiënten ingedeeld, waardoor inzichten in verschillende uitingsvormen van de ziekte worden vergroot en een arts de behandeluitkomsten beter kan voorspellen. De software gebruikt gegevens, zoals klinische observaties, labtesten, afgenomen lichaamsmaterialen en röntgenopnames van meer dan 6000 patiënten, waardoor een nauwkeurige onderverdeling en voorspelling kan worden gedaan.

Gespecialiseerder behandelplan voor patiënt
De nieuwe aanpak levert veel voordelen voor de patiënt op. Zo zal in de toekomst diagnostiek gerichter kunnen worden ingezet en kan een gespecialiseerder behandelplan worden opgesteld, waardoor een behandeling doeltreffender wordt. Het doel is om een betrouwbaarheid van maar liefst 70% te behalen als het gaat over de voorspelling van de behandeluitkomst.

Behandeling steeds verder personaliseren
Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met ernstig COPD die vaak een complex ziektebeeld hebben. Tijdens een meerdaags assessment worden patiënten uitgebreid in kaart gebracht met behulp van (lichamelijke) metingen, vragenlijsten en gesprekken met diverse specialisten. Hierdoor is het mogelijk om een programma op maat samen te stellen. De nieuwe software wordt nog tijdens het project geïmplementeerd bij Ciro om de behandelingen nog een stap verder te personaliseren. Het doel is dat ook andere zorginstellingen die zorg leveren voor COPD patiënten hiervan in de toekomst gebruik zullen maken.

Europees onderzoeksprogramma
Het project "Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients” wordt opgezet samen met onderzoekers uit Duitsland, Noorwegen en Oostenrijk. Financiering is afkomstig van het samenwerkingsverband ERACoSysMed. Binnen ERACoSysMed worden internationale onderzoeksprojecten gefinancierd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020.

ERACoSysMed wil samenwerking stimuleren in klinisch onderzoek met behulp van systeembiologie, met als uiteindelijke doel medische behandelingen beter af te stemmen op de individuele patiënt.