‘Tekort aan jeugdartsen noopt tot taakherschikking’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

27-02-2018

Een tekort aan jeugdartsen zet de GGD Fryslân ertoe aan de jeugdgezondheidszorg anders in te richten. Ook elders in het land worden vernieuwingen ingezet. ‘Die zorg moet meer op maat’, zegt Mascha Kamphuis, voorzitter van de jeugdartsenvereniging AJN.

Kamphuis reageert op een bericht in de Leeuwarder Courant over mogelijke taakherschikking en flexibilisering in de regio Zuidwest-Friesland. Op een recente bijeenkomst van de bestuurscommissie gezondheid van de Veiligheidsregio Fryslân over de jeugdgezondheidszorg werd onder meer geopperd om taken te verschuiven van artsen naar verpleegkundigen. Overigens is daarover nog geen besluit genomen.

Kamphuis noemt deze suggestie geen verrassing. Ook het ‘flexibiliseren van contactmomenten’ met jonge ouders en het ontwikkelen van ‘zorg op maat’ komt haar inmiddels vertrouwd voor. ‘Veel instellingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg kijken nu naar mogelijke vernieuwingen. Dat past bij wensen vanuit de maatschappij en bij de reële krapte op de arbeidsmarkt’, constateert de voorzitter. ‘De aanwas van jeugdartsen vanuit de opleiding is beperkt en de uitstroom door de vergrijzing is een gegeven. Dat gezegd hebbende: we doen er veel aan om ons vak aantrekkelijker en aansprekend te maken.’

Een herschikking van taken van artsen naar verpleegkundigen kan een deel van de oplossing zijn, erkent Kamphuis. ‘We staan sympathiek tegenover het idee om te investeren in de eerste 1001 dagen; laat een arts in die periode goed kijken naar het kind. Na twee jaar kan er worden gedifferentieerd: niet alle kinderen hoeven dan per se door een arts te worden gevolgd. Verpleegkundigen kunnen zeker een grotere rol spelen, mits ze goed geschoold worden. Maar jeugdartsen moeten een belangrijk onderdeel blijven van de jeugdgezondheidszorg. Er zijn altijd puur medische zaken, denk aan psychiatrische zaken, waarbij een arts nodig is. De lijnen tussen de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts dienen kort te blijven.’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact