Patiëntenportaal Mijntjongerschans vernieuwd

23-02-2018

Ziekenhuis Tjongerschans heeft het patiëntenportaal, Mijntjongerschans, vernieuwd. In het nieuwe portaal is de toegankelijkheid verbeterd door rekening te houden met slechtziendheid, laaggeletterdheid, leeftijd en waar nodig, culturele achtergrond. Het patiëntenportaal Mijntjongerschans is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans.

br />Het patiëntenportaal (hierna portaal genoemd) is bedoeld om de patiënt meer regie te geven over het eigen zorgproces. Door in te loggen op het portaal, kan de patiënt digitaal afspraken maken, inzien en wijzigen. Ook kan de patiënt vragenlijsten beantwoorden, gegevens inzien en uitslagen van onderzoeken raadplegen. Daarnaast zijn ook patiëntfolders en voorbereidende informatie op bijvoorbeeld onderzoeken bereikbaar. Inloggen kan via www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie (tekstbericht op mobiel of gesproken bericht op vaste telefoon) of via de DigiD app. Deze extra stap is sinds 1 december 2017 ingevoerd en biedt meer veiligheid en bescherming voor de persoonlijke gegevens van de patiënt.

Inbreng van patiënten zelf
Zoals gezegd, is in het vernieuwde portaal rekening gehouden met laaggeletterdheid, slechtziendheid, leeftijd en waar nodig, culturele achtergrond. Tjongerschans interviewde hiervoor verschillende patiënten en sloot aan bij een onderzoek van Nivel. Het nieuwe portaal werd vervolgens gepresenteerd aan een groep van 20 patiënten tijdens een panelavond van de Cliëntenraad. Aan de hand hiervan zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd.

Tekstuele en visuele aanpassingen
Wat vooral opvalt in het nieuwe portaal, is het aangepaste taalgebruik. Teksten zijn korter gemaakt, medische terminologie wordt zoveel als mogelijk vermeden en instructies aan de patiënt zijn simpeler gemaakt en worden ondersteund met iconen. Daarnaast is het portaal ‘schaalbaar’ geworden, waardoor het gebruik op telefoon of tablet veel gemakkelijker en overzichtelijker is.

Doorwerken aan verbeteringen
Tjongerschans blijft ook de komende tijd doorwerken aan het verbeteren van het portaal. Zo is een voorleesfunctie voor meerdere talen in ontwikkeling, krijgt het portaal de mogelijkheid voor slechtzienden om lettergrootte en contrast te wijzigen en wordt de tijd tussen onderzoek en het inzien van de uitslag verkort. Daarnaast loopt op dit moment een proef met digitale consulten tussen patiënten en medisch specialisten. Onderzocht wordt of ook webcamconsulten onderdeel van het portaal uit kunnen gaan maken. De vernieuwingen van het patiëntenportaal sluiten aan bij het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP), dat is gestart door het ministerie van VWS en het NVZ.