Benoeming Jan Martin Wijnsma als directeur-bestuurder a.i. Ziekenhuis Tjongerschans - Vertrek Patrick Vink naar het MCL

22-02-2018

Jan Martin Wijnsma (46) is per 1 maart a.s. benoemd als directeur-bestuurder a.i. van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen voor de duur van één jaar. Hij volgt daarmee de huidige bestuurder Patrick Vink op die bestuursvoorzitter van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) wordt. Met de benoeming van Wijnsma, momenteel financieel controller en lid van het Bestuurlijk Team van Tjongerschans, wordt de ingezette koers binnen het ziekenhuis vastgehouden en de continuïteit gewaarborgd.

br />Voorzitter van de raad van commissarissen, Marcel Wintels, is ingenomen met de benoeming van Jan Martin Wijnsma als nieuwe bestuurder van Tjongerschans: “Deze oplossing genoot bij alle betrokkenen de voorkeur. Jan Martin Wijnsma heeft een lange historie binnen het ziekenhuis, kent de organisatie goed en wij achten hem capabel om de ingezette koers vast te houden en verder vorm te geven.”

Tjongerschans is Patrick Vink erkentelijk voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen tien jaar, waarvan de laatste drie jaar als bestuurder. In zijn nieuwe rol als bestuurder van het MCL blijft Vink behouden voor het concern Zorgpartners Friesland, dat wordt gevormd door MCL, Tjongerschans en Noorderbreedte.

Profiel Jan Martin Wijnsma
Jan Martin Wijnsma is sinds 2002 werkzaam als financieel controller in Tjongerschans. In deze hoedanigheid is hij ook lid van het Bestuurlijk Team. Wijnsma studeerde in 1998 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als registeraccountant en werkte daarna voor zowel PWC als EY.

Profiel Patrick Vink
De huidige bestuurder van Tjongerschans, Patrick Vink (50), was sinds 2015 in functie. Hij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de TU in Eindhoven en werkt sinds 2008 voor ziekenhuis Tjongerschans. Van 1993 tot 2008 bekleedde Vink diverse functies binnen het MCL.