GGZ Delfland breekt lans voor vergoeding VR

14-02-2018

Virtual reality als onderdeel van een psychische behandeling is met dank aan GGZ Delfland niet langer kostbare toekomstmuziek. De innovatieve zorgprestatie Virtual Reality-Cognitieve Gedragstherapie die GGZ Delfland samen met DSW Zorgverzekeraar indiende bij de Nederlandse Zorgautoriteit is per 1 februari 2018 gehonoreerd. GGZ Delfland investeert al jaren in virtual reality en boekt goede resultaten. Het succes van VR bij de behandeling van psychotische stoornissen is wetenschappelijk onderbouwd door een onderzoek dat vorige week in The Lancet werd gepubliceerd. GGZ Delfland was één van de zorginstellingen die meewerkten aan dit spraakmakende onderzoek.

br />Het gebruik van virtual reality bij de behandeling van psychische stoornissen blijkt dusdanig effectief dat GGZ Delfland ze op steeds grotere schaal aanbiedt. Om deze opschaling financieel aantrekkelijk te maken, diende de zorginstelling bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NVa) een innovatieve zorgprestatie Virtual Reality-Cognitieve Gedragstherapie in. Deze zorgprestatie kwam in samenwerking met DSW Zorgverzekeraar tot stand. Het verzoek is per 1 februari door de NZa gehonoreerd. Inmiddels hebben bijna alle zorgverzekeraars zich aangesloten bij deze innovatieve zorgprestatie. Een ontwikkeling om trots op te zijn, vindt Iris Bandhoe, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Delfland. “Omdat wij al jaren geloven in het gebruik van virtual reality heeft GGZ Delfland er flink in geïnvesteerd. Maar bovenal hebben onze medewerkers zich enorm ingezet voor het gebruik in de praktijk. Het is fantastisch als dat dan dit resultaat oplevert.”

Samenwerking voortgezet
GGZ Delfland ontwikkelde de behandeling met VR samen met CleVR, ontwikkelaar van dynamische en interactieve VR software. De zorginstelling zet deze samenwerking voort om virtual reality nog verder te ontwikkelen voor meer doelgroepen. Deze innovatie wordt wederom ondersteund door DSW Zorgverzekeraar. De drie partijen geloven dat moderne technologie een grote verandering in de geestelijke gezondheidszorg teweeg kan brengen, waarbij snel goede resultaten geboekt worden bij behandeling van psychische problematiek.

Spraakmakende publicatie
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat virtual reality positieve resultaten boekt bij de behandeling van psychische stoornissen. Vorige week nog publiceerde The Lancet een Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat virtual reality nuttig is in het behandelen van mensen met een psychotische stoornis. De combinatie van cognitieve gedragstherapie en virtual reality is zeer effectief in het overwinnen van paranoia en angst. GGZ Delfland was één van de zeven deelnemers aan dit onderzoek en leverde 24 van de totaal 116 proefpersonen. Elsbeth Zandee, GZ-psycholoog bij GGZ Delfland, was betrokken bij het onderzoek: “virtual reality zorgt dat mensen behandelingen als minder ingrijpend ervaren. Door de behandelingen met VR zie ik telkens weer dat cliënten geholpen worden om uit zichzelf beangstigende situaties in het echte leven op te zoeken. Daarmee kunnen zij makkelijker en effectiever de regie in hun leven hervinden, één van GGZ Delflands belangrijkste speerpunten als het gaat om bieden van zorg.”