Specialisten betalen visitaties vanaf 2016 zelf

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

13-11-2015

De verplichte kwaliteitsvisitaties die nodig zijn voor herregistratie, moeten medisch specialisten vanaf 1 januari 2016 zelf gaan betalen. Nu nog gaat de rekening naar de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

align="">De wetenschappelijke verenigingen voeren de vijfjaarlijkse kwaliteitsvisitaties uit. Een speciale commissie van hun bestuurders boog zich dit jaar over de vraag hoe de controlebezoeken anders kunnen worden gefinancierd dan met geld van de SKMS. Deze commissie adviseerde aan de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten om de verenigingen zelf te laten beslissen wie de rekening voor de groepsvisitaties gaat betalen.

Sommige verenigingen hebben hun leden al geïnformeerd hoe de betaling vanaf volgend jaar zal lopen, andere verenigingen moeten nog een beslissing nemen. De Nederlandse Internisten Vereniging stuurt de factuur naar de vakgroep of maatschap die wordt bezocht. Psychiaters krijgen ieder persoonlijk een rekening van 1000 euro waarbij leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 300 euro korting krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie neemt eind november in de ledenvergadering een beslissing hoe het geld voor de visitatie wordt geïnd.

De SKMS, opgericht door onder andere de toenmalige Orde van Medisch Specialisten, stelt geld beschikbaar aan de wetenschappelijke verenigingen voor het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsvisitaties bestaan inmiddels vijfentwintig jaar. Ze zijn daarmee ‘dusdanig structureel  van aard geworden dat zij niet meer onder de doelstelling van de SKMS financiering vallen’, zo laat een woordvoerder van de FMS weten.

Alle specialisten zijn verplicht om aan deze kwaliteitsvisitaties in groepsverband deel te nemen. Vanaf 2019 is het ook verplicht een individueel kwaliteitsprogramma (IFMS) te volgen, zoals bij een aantal specialismen nu al gebeurt.

Eva Nyst

Datum   Titel
17-09-2010   Dossier Kwaliteit & veiligheid
09-03-2015   Visitatie niet meer verplicht voor elke huisarts
02-12-2014   Kamerlid mee met visitatie
29-10-2014   Individuele visitatie
09-02-2011   Visitatie: tips voor opleiders en visitatoren

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact