Aanvullend onderzoek bijwerkingen griepprik

01-11-2013

Nog niet elke bijwerking van de griepprik is bekend. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum kondigt aanvullend onderzoek aan.

h2>Griepseizoen bijna aangebroken

De start van het najaar gaat voor veel ouderen gepaard met het halen van hun jaarlijkse griepprik. Zoals vaker het geval bij vaccins heeft deze prik soms een aantal ongewenste bijwerkingen. Omdat deze nog niet allemaal bekend zijn heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb) besloten om aanvullend onderzoek te verrichten.

 

Intensive monitoring

Het Bijwerkingen Centrum is voornemens om onbekende bijwerkingen vast te stellen aan de hand van een Lareb Intensive Monitoring (LIM) traject. Dat betekent in dit geval dat tachtig geselecteerde huisartsen hun patiënten zullen verzoeken om mee te werken aan een onderzoek, nadat hen de griepprik is toegediend. Participanten ontvangen een aantal vragenlijsten per email, waarin zij worden verzocht om eventueel geconstateerde bijwerkingen van de prik aan te geven.

 

Ook vrijwillige meldingen welkom

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen roept Lareb alle gebruikers van de griepprik op om eventuele bijwerkingen te melden via haar website (lareb.nl). Met deze oproep hoopt Lareb nog meer onbekende bijwerkingen te ontdekken. De griepprik wordt doorgaans voorgeschreven aan zestigplussers met een verminderde weerstand, hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes of nieraandoeningen.

 

Voor professionals in de zorgbranche hebben wij voortdurend nieuwe vacatures beschikbaar. Bent u zelf werkzaam in de care en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bezoek dan onze vacaturebank  en reageer op passende functies voor bijvoorbeeld huisartsen en verzorgenden