Nieuwe bestuursleden InEen

07-02-2018

Per 1 januari zijn Roderick Runne en Irma van der Pluijm toegetreden tot het bestuur van InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. De Algemene ledenvergadering van InEen heeft eind 2017 ingestemd met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.

br /> Roderick Runne is sinds juni 2016 voorzitter van de raad van bestuur van Primair Huisartsenposten, een samenwerking van zes huisartsenposten in Midden-Nederland. Runne wordt binnen het bestuur van InEen portefeuillehouder acute zorg.

Irma van der Pluijm is algemeen directeur van Zorggroep West Brabant, een coöperatie van 95 huisartsen in de regio Roosendaal en omstreken en Tholen. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles regionalisering en communicatie.

InEen is de branchevereniging voor huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijnsdiagnostische centra. De leden van InEen zijn divers, maar hebben gemeen dat ze als organisaties in de eerstelijnszorg gezamenlijk willen werken aan een sterkere eerste lijn.