Verdachte huisarts naar Pieter Baan Centrum

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

06-02-2018

De huisarts die vandaag voor de rechter is verschenen vanwege een verdenking op onder meer ontucht en het maken van kinderporno, heeft in verschillende praktijken een dertigtal heimelijke opnames gemaakt van kinderen en jongvolwassenen. Onderzoek moet nog uitmaken of deze handelingen binnen normaal medisch handelen vallen.

De man werd in oktober opgepakt nadat de ouders van een jong meisje aangifte hadden gedaan van ontucht met hun dochter. Inmiddels wordt hij ook verdacht van ontucht met drie andere minderjarige meisjes, waaronder zijn eigen dochter. Bij onderzoek kwam aan het licht dat de man kinderporno in bezit had. Er was ook sprake van opnames die de huisarts zelf zou hebben gemaakt in een onderzoeksruimte, waarbij de geslachtsdelen van een jong meisje in beeld waren gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat het om een huisartspraktijk in Schiedam gaat. Volgens de persofficier zijn inmiddels vrijwel alle mensen op de foto’s geïdentificeerd en is contact met hen opgenomen. Een hoogleraar huisartsgeneeskunde zal de beelden bekijken om te beoordelen of de handelingen kunnen passen bij het werk van een huisarts. Bij een volgende behandeling van deze zaak zal meer bekend worden over in welke plaatsen en in hoeveel praktijken de filmpjes zijn gemaakt.

De feiten waar de man van wordt verdacht, vonden plaats tussen 2012 en 2017. Het OM acht het recidivegevaar hoog, omdat de verdachte feiten niet alleen in de eigen omgeving en gezin plaatsvonden, maar ook in een professionele setting, en over een langere periode.

De verdachte weigerde tot nu toe mee te werken aan psychologisch onderzoek, omdat hij niet wil dat een rapport over zijn psychische gesteldheid in de openbaarheid komt. Volgens zijn advocaat beseft hij wel dat behandeling nodig is, waarvoor hij naar De Waag is verwezen. Desondanks besloot de rechter dat observatie in het Pieter Baan Centrum moet plaatsvinden.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact