Eén op de drie zorginstellingen verlieslijdend

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

29-01-2018

Bijna een derde (30%) van de zorginstellingen leed over 2016 verlies. Dat was het voorgaande jaar nog 24 procent. Alleen in de ziekenhuissector nam het aandeel verliesgevende instellingen af: bijna 10 procent, ten opzichte van bijna 16 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er vooral verliesgevende instellingen zijn in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector: 39 procent. Dat was het jaar ervoor nog 30 procent.

Ziekenhuizen presteerden in absolute zin beter: ze boekten een absoluut resultaat van 458 miljoen euro. Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen kampten met een negatief resultaat van 65 miljoen euro.

In de vier zorgsectoren zijn de bedrijfskosten meer gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. De sectoren hadden niet alleen te maken met structurele cao-loonsverhogingen, maar ook met een nieuwe regeling voor de onregelmatigheidstoeslag. Die regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor 2016 een extra duur jaar werd.

Alleen in de gehandicaptenzorg is het personeelsbestand toegenomen: er kwamen ruim tweeduizend voltijdbanen banen bij. In de andere sectoren nam het aantal voltijdbanen juist af. De grootste afname was te zien in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector, waar in 2016 ruim zesduizend voltijdbanen verdwenen: 2,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact