Maarten Faas nieuwe voorzitter werknemersorganisatie FBZ

25-01-2018

Maarten Faas is aangetreden als de nieuwe voorzitter van FBZ. FBZ timmert stevig aan de weg en is inmiddels de tweede grootste cao-partij in de zorg, een sector met ruim 1 miljoen werknemers. FBZ is een federatie van beroeps(verenigingen) en vertegenwoordigt de werknemersbelangen van artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals.

br />Maarten Faas is van huis uit orthopedagoog, en was de afgelopen jaren actief als bestuurder in de zorg en het onderwijs. Als nieuwe voorzitter van FBZ zal hij sturing geven aan de verdere groei en ontwikkeling van FBZ als werknemersorganisatie. ”Juist in deze tijd is tegenkracht en medezeggenschap nodig, maar wel inhoudelijk gedreven en primair gericht op constructieve samenwerking”, aldus Maarten Faas. “In samenwerking met de medezeggenschap/OR en andere vakbonden zetten we ons in om te komen tot gedragen cao’s en sociaal plannen. Primair van belang is dat onze onderhandelaars aan de cao-tafels weten wat er leeft onder onze professionals en visa versa moeten de leden van de beroepsverenigingen weten wat wij als FBZ voor hen doen. Daarom zetten we in op een goede dialoog en betrokkenheid van onze achterban, onder meer door de verbinding te leggen met de bij ons aangesloten verenigingen en gebruik te maken van de mogelijkheden van nieuwe media. FBZ zet daarnaast in op het verstevigen van de positie van professionals in de instellingen. Uiteindelijk draait het erom dat zij op basis van toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden en in een gezonde en veilige werksetting zich volop kunnen inzetten voor het leveren van goede zorg”.

Over FBZ
FBZ vertegenwoordigt de werknemersbelangen van 32.000 artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals. Namens de aangesloten beroepsverenigingen sluiten we cao’s en sociaal plannen af. Voor meer info zie www.fbz.nl.