Altrecht en Lister gaan als eerste de wijk in

25-01-2018

Ingrijpende verandering aanpak behandeling - Altrecht (specialistische ggz) en Lister (begeleiding) werken per 1 maart op een nieuwe manier samen in gebiedsteams ggz (geestelijk gezondheidszorg). De gebiedsteams bieden inwoners met een ernstige psychische aandoening behandeling en begeleiding dichtbij huis, in de wijk. Daarbij werken zij nauw samen met huisartsen, buurtteams en andere (zorg)partijen in de wijk. Hierdoor sluit de zorg beter aan bij wat mensen nodig hebben. Cliƫnten worden zo sneller en meer op maat ondersteund. De gebiedsteams worden gevormd door medewerkers van behandelteams van Altrecht (Fact/ACT-teams) en de ambulante teams van Lister. Altrecht en Lister lopen hiermee in Nederland voorop in het bieden van geestelijke gezondheidszorg in de wijk.

br /> Cliënten sneller en meer op maat geholpen
Doordat behandelaars en begeleiders samenwerken in één team gaan cliënten merken dat zij sneller de hulp krijgen die zij wensen en nodig hebben. De nieuwe integrale specialistische aanpak van de teams maakt dat problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden. Bovendien worden, anders dan voorheen meerdere problemen gelijktijdig aangepakt (bijvoorbeeld de hulp bij de psychiatrische aandoening, een zoektocht naar werk, financiën op orde houden, het opbouwen van een sociaal netwerk, etc.). Omdat de zorg meer in de wijk aangeboden wordt, blijkt het ook gemakkelijker om psychische zorg te geven aan mensen die daar een hoge drempel bij ervaren. De versterking van de zorg- en ondersteuningsstructuur in de wijk helpt ook bij de aanpak van personen met verward gedrag en de vernieuwing van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Zorg in de buurt
Er komen acht gebiedsteams van Lister en Altrecht in de stad Utrecht en tenminste drie in de regio Lekstroom. Later dit jaar gaan ook medewerkers van de poliklinieken van Altrecht en nog meer medewerkers van Lister werken in/met deze gebiedsteams. De aanzet tot dit gebiedsgericht werken is tot stand gekomen door de samenwerking van cliëntenorganisaties, de gemeente Utrecht, Zilveren Kruis, Kwintes, Jellinek, Lister en Altrecht. In andere gemeenten rondom Utrecht werken Kwintes en Altrecht samen om een meer gebiedsgerichte manier van werken te realiseren.

Financiering
Op dit moment worden begeleiding en behandeling van cliënten gefinancierd uit verschillende potjes, namelijk de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. De gemeente Utrecht (Wmo) en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben mogelijk gemaakt om in 2017 met succes te experimenteren met deze nieuwe aanpak in de proeftuinen ggz in Lunetten en Overvecht.