Evert Jan van Maren nieuw lid Raad van Bestuur Trajectum

11-01-2018

Evert Jan van Maren (1963) wordt per 1 maart 2018 lid van de Raad van Bestuur bij Stichting Trajectum. Hij is de opvolger van Jacques Martini, die eind februari 2018 met pensioen gaat. De Raad van Bestuur bestaat dan naast Evert Jan van Maren uit Marjolein Bolt (voorzitter). Vanuit zijn nieuwe rol zal hij zich richten op de portefeuilles kwaliteit en veiligheid. Hij geeft vanuit dat taakgebied mede invulling aan de hoge ambities van Trajectum als kennisleider in de zorg aan cliƫnten met een lichte verstandelijke beperking.

br />Ervaring
Evert Jan van Maren heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij GGZ Noord Holland Noord als onder meer directeur van de Divisie acute en forensische psychiatrie. Evert Jan van Maren: “Ik maak graag de overstap naar Trajectum, dat in het centrum van mijn belangstelling en ervaring ligt. Samen met de Raad van Toezicht, Marjolein Bolt -de voorzitter van de Raad van Bestuur-, het management, professionals en cliënten wil ik mij sterk maken voor een toekomstgerichte organisatie waar persoonsgerichte zorg centraal staat.”

Over Trajectum
Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde hulp op maat aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Het is onze ambitie dat we werken aan het bevorderen van regie van leven voor onze cliënten. We bieden de best passende specialistische behandeling en ondersteuning. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere zorgorganisaties. Bij Trajectum werken 1600 medewerkers, verspreid over elf locaties in Noord en Oost Nederland. Zij bieden dagelijks zorg aan circa 1400 cliënten.