Pool bedrijfsartsen voor second opinion van start

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

04-01-2018

Een groep van dertig bedrijfsartsen is vanaf deze maand inzetbaar voor werknemers die een second opinion willen. Het gaat om twintig artsen die werken bij grote arbodiensten en tien artsen die zelfstandig werken, of bij een kleine arbodienst.

De Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO) is een centraal punt waar zieke werknemers een second opinion kunnen aanvragen bij een bedrijfsarts, als zij niet tevreden zijn met het oordeel van de bedrijfsarts met wie hun werkgever werkt. De bracheorganisaties van arbodienst-artsen (OVAL en Kom) en vrijgevestigde bedrijfsartsen (ZFB) hebben de pool met steun van de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) opgericht. Aanleiding was gewijzigde regelgeving, die werknemers het recht geeft op een vergoede second opinion. Werknemers van bedrijven die klant zijn bij de drie brancheorganisaties mogen van de diensten van de pool gebruikmaken.

Verspreid

Op 10 januari ondertekenen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst en gaat de website www.bedrijfsartsensecondopinion.nl in de lucht, zodat mensen een second-opinionarts in hun buurt kunnen vinden. Er is naar gestreefd om de pool te bemensen met artsen verspreid over Nederland, en als gezegd dus met zowel vrijgevestigde artsen als artsen bij een arbodienst. Het idee achter de afgebakende groep van dertig is dat werknemers wel keuzevrijheid hebben, maar dat die vrijheid ook enigszins beperkt is, om eindeloos ‘shoppen’ te voorkomen.

De dertig deelnemende artsen wonen deze maand nog twee bijeenkomsten bij waarin ze worden geïnstrueerd over hun werk in deze nieuwe rol. Het is ook de bedoeling dat zij binnen de LPBSO gegevens verzamelen over de uitkomst van de second opinions, als stof voor een evaluatie die de rijksoverheid in 2020 houdt van de vernieuwde Arbowet.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact