Verpleegkundigen stralen tijdens diploma-uitreiking

22-12-2017

Hang de vlag uit; 277 hbo-verpleegkundigen zijn geslaagd voor het interne lesprogramma Verpleegkundig leiderschap! Drie jaar lang werkten ze in het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan hun leidinggevende talenten, wetenschappelijk onderzoek, en klinisch redeneren. Het lesprogramma maakt onderdeel uit van de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.

br />Het lesprogramma
In drie jaar tijd zijn de verpleegkundigen geschoold en gegroeid in evidence-based practice, klinisch redeneren, en het verpleegkundig proces. Tijdens lesdagen en huiswerkopdrachten met collega’s van andere afdelingen, leerden ze de basis. Maar de fijne kneepjes van het vak leer je door te doen! Daarom lag de nadruk op action learning; leren op de werkplek door te doen, te ervaren, en te reflecteren. Het leerhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is groot voorstander van deze methode. 

Niet alleen de deelnemende verpleegkundigen hebben baat gehad bij het lesprogramma. Ook hun collega mbo- en hbo-verpleegkundigen werden meegenomen. De hbo’er pakt hierin de coachende rol. Zo versterkt het lesprogramma het gehele team, en daarmee de zorg voor de patiënt. 

Verdere professionalisering van de verpleegkundige
Het lesprogramma maakt deel uit van de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om de verpleegkundige beroepsgroep verder te professionaliseren. Dit begon in 2009, met het functieverschil tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat dit verschil in de praktijk invoerde.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis richten we ons op het bieden van voortreffelijke zorg. Zorg die veilig en gastvrij is en waarin een open dialoog mogelijk is tussen zorgverlener en patiënt. Zorg die gegeven wordt in een stimulerende omgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbetering en kennisoverdracht. Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven en door het opleiden van jonge medische en andere professionals. Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis met ruim 760 bedden en zo’n 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten binnen het JBZ zijn georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en ketenzorg.