Werkloosheid artsen niet verder gestegen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

13-08-2015

Bijna 720 artsen ontvingen in het tweede kwartaal van 2015 een WW-uitkering van het UWV. Dat zijn er evenveel als in het kwartaal daarvoor. Onder basisartsen daalde het aantal WW-ontvangers zelfs licht, van 462 naar 449.

align="">Het aantal artsen met een WW-uitkering – een grove indicatie voor de werkloosheid in deze groep – vertoont al geruime tijd een stijgende lijn. Sinds begin 2013 nam hun aantal met 70 procent toe. Onder basisartsen was de stijging het sterkst: 80 procent.

De huidige stabilisering strookt met de lichte opleving in het aantal vacatures voor artsen, zoals gemeten in de laatste Arbeidsmarktmonitor van Medisch Contact en het Capaciteitsorgaan.

Lieke de Kwant
@LiekedeKwant

Lees ook:
Arbeidsmarktmonitor 2015-2: Iets meer vacatures (30 juli 2015)
Hyperlink bij Arbeidsmarktmonitor

Arbeidsmarktmonitor 2015-1: Zorgen om positie basisartsen (29 april 2015)
Hyperlink bij stijgende lijn

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact