Twee PAAZ-afdelingen in Zeeland verdwijnen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

12-08-2015

De PAAZ-afdelingen van het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen, met beide 24 bedden, sluiten per 1 januari 2016. Het afstoten van de opnamemogelijkheden in de twee Zeeuwse gemeenten is het resultaat van ingrijpende veranderingen in de geestelijke gezondheidzorg in Zeeland.

align="">Het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcentrum (Rgc, een maatschap van ZorgSaam en de ggz-instelling Emergis) waar de PAAZ van ZorgSaam een onderdeel van is, had al jarenlang te maken met ernstige financiële tekorten, licht woordvoerder Margaret Lafort van ZorgSaam toe. ‘In 2014 was het tekort 1,8 miljoen euro, maar in de jaren daarvoor was het tekort veel groter, rond de 2,7 miljoen euro per jaar. Het is financieel niet haalbaar om het Rgc te laten bestaan.’

Een van de redenen voor de geldproblemen van het Rgc is het noodgedwongen inhuren van interim-psychiaters, vertelt Lafort. ‘Het tekort aan psychiaters is een landelijk probleem, maar zeker in de periferie is het heel moeilijk om aan psychiaters te komen. We zijn aangewezen op interimmers en die zijn behalve heel moeilijk te krijgen ook véél duurder. Bovendien blijven ze maar kort en dat is voor de patiënt ook niet prettig. De enige psychiater die ZorgSaam nu nog in vaste dienst heeft, gaat na het opheffen van de PAAZ ambulant werken voor Emergis.’

Naast de financiële problemen van het Rgc, speelt ook de hervorming van de zorg in het algemeen in Zeeland een rol bij het besluit. Vanwege grote financiële problemen bij diverse aanbieders in Zeeland, moet veel intensiever worden samengewerkt tussen de aanbieders en zorg worden geconcentreerd, zo concludeerde de commissie Toekomstige Zorg Zeeland begin juli. Daarnaast noemen ZorgSaam, het ADRZ en het Rgc in een persbericht het Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ waarin landelijk is afgesproken om het aantal bedden in de ggz te reduceren.

Het sluiten van de PAAZ-afdeling in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is niet vanuit financiële noodzaak, licht ADRZ-woordvoerder Dick Bosscher toe. Na een ingrijpende verbouwing, komt meer zorg in het Vlissingse ziekenhuis te vervallen. Alle complexe en acute behandelingen vinden plaats in Goes, de andere locatie van het ADRZ. De ggz-opnames vinden plaats bij Emergis, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg met een locatie vlakbij het ADRZ in Goes. In Vlissingen blijft een afdeling Psychiatrie, maar zonder opnamemogelijkheid. Bosscher: ‘Een andere reden voor het sluiten van de PAAZ is dat twee van de drie psychiaters toch al zouden vertrekken. Eén van hen gaat met pensioen en de ander gaat ergens anders werken. En het is heel moeilijk om aan andere psychiaters te komen.’

Volgens woordvoerder Lafort is het de bedoeling dat de psychiatrische zorg voor somatische patiënten, de ziekenhuispsychiatrie, in ziekenhuis ZorgSaam blijft. ZorgSaam en het ADRZ gaan hierin samenwerken. De patiënten uit Terneuzen die een ggz-opname nodig hebben, moeten naar een locatie van Emergis in Kloetinge. Lafort: ‘Dat ligt erg gevoelig in deze regio, want patiënten moeten vanuit Zeeuws-Vlaanderen door de Westerscheldetunnel naar Zuid-Beveland. Daarvoor betaal je vijf euro tol per keer. Bovendien is de afstand veel groter.’
Simone Paauw

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact