NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren

13-12-2017

NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

br />Accent op verbinding tussen onderzoeksgebieden en agenda’s
NWO legt een solide wetenschappelijke basis onder innovatie in ons land, door het selecteren en financieren van de beste onderzoeksprojecten binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. In de onderzoeksprogramma’s geeft NWO speciale aandacht aan de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Waar mogelijk is in de programmering verbinding gezocht met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de kennisagenda’s van de departementen. NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘Nog meer dan in de voorgaande jaren legt NWO het accent op thema’s en initiatieven die verbindingen leggen tussen onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling, onder meer met een geheel nieuwe cross-over call. Daarnaast kunnen onderzoekers en consortia voor het eerst ook programma’s ontwikkelen in samenwerking met internationale partners, volgens het principe money follows collaboration.’

Publiek-private samenwerking (PPS)
Van de NWO-bijdrage wordt 272 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook bedrijven significant aan meebetalen: publiek-private samenwerking. Hiervan wordt 240 miljoen euro ingezet voor onderzoek in thematische calls en gerichte programma's zoals partnerships, 24 miljoen euro via de NWO-instituten1 en 8 miljoen euro voor publiek-private samenwerking met hbo-instellingen.

Onderzoek gericht op topsectoren
De resterende 278 miljoen euro komt ten goede aan activiteiten voortkomend uit de topsector roadmaps, zoals praktijkgericht onderzoek (12 miljoen euro), onderzoeksfaciliteiten en ICT (100 miljoen euro) en onderzoek aan NWO-instituten (60 miljoen euro). Tot slot bestaat een deel van de NWO-bijdrage uit vrij onderzoek gericht op topsectoren (80 miljoen euro) en bedragen de uitvoeringskosten 26 miljoen euro.

Aanpakken maatschappelijke uitdagingen
Een belangrijk nieuw onderdeel van de NWO-inzet voor 2018-2019 is de zogenaamde cross-over call, waarvoor in totaal een budget van 40 miljoen euro beschikbaar is. Met de cross-over call financiert NWO onderzoek in PPS dat gericht is op maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden. Breed samengestelde multidisciplinaire consortia, bestaande uit publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend programma indienen. De partners financieren de helft van het programma. NWO stimuleert hiermee inbreng uit alle wetenschappelijke disciplines en de verbinding met toepassingsgericht onderzoek. De call wordt op dit moment uitgewerkt samen met de topsectoren en andere stakeholders. NWO verwacht de call in het voorjaar van 2018 open te kunnen stellen. Met deze nieuwe vorm van samenwerken wil NWO significante impact realiseren op de maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerken met buitenlandse onderzoekspartners
Om internationale samenwerking te vergemakkelijken en de kennisbasis in Nederland te versterken zal een deel van de 200 miljoen euro voor publiek-private samenwerking waarin ook buitenlandse onderzoekspartners kunnen deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoeksgroep uit Canada die essentiële expertise heeft op het terrein van batterijtechnologie en die daarom een sterke toevoeging zou kunnen zijn aan een Nederlands consortium op dit thema. De komende tijd gaat NWO dit ‘money follows collaboration-principe’ verder uitwerken.