GGZ Nederland presenteert vernieuwend informatiebeleid ggz

13-12-2017

GGZ Nederland presenteert vandaag haar visie op een vernieuwend informatiebeleid in de ggz. Enkele aanbevelingen zijn: patiƫnten een betere informatiepositie geven, patiƫnten en behandelaren meer betrekken, gegevensuitwisseling verbeteren en innovaties en eHealth toepassen. Het toepassen van standaardisatie speelt daarbij een grote rol. Met deze aanpassingen kan de ggz veel indirecte werkzaamheden schrappen waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg. Flinke winst voor een sector met een krappe arbeidsmarkt en forse regeldruk.

br />Het visiedocument wordt tijdens de startconferentie @PATIENTconnect overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris generaal van VWS. Deze visie op een vernieuwend informatiebeleid is de opmaat naar het eerder aangekondigde subsidieprogramma (“VIPP voor de ggz”) waarvoor VWS voor 2018 en 2019 in totaal 50 miljoen euro ter beschikking stelt. Doel van het subsidieprogramma is de versterking van eHealth en de informatievoorziening in de ggz.

Tijdens de conferentie geeft Veronique Esman, directeur GGZ Nederland, een doorkijkje naar de invulling van het subsidieprogramma. Daarnaast geven de bestuurders Jeroen Muller (Arkin), Aartjan Beekman (GGZ ingeest), Lex de Grunt( Altrecht) en Jasper Wagteveld (ervaringsdeskundige) hun visie op het belang van een goed geoliede informatievoorziening in de ggz.

Administratieve lasten
Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Daarnaast zijn uitbreiding van eHealth en investeren in de informatievoorziening onderdelen van het akkoord over wachttijden dat de sector recent gesloten heeft. Een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patiënt en zorgverleners onderling, draagt ook bij aan het terugdringen van de administratieve lasten waarvoor GGZ Nederland de campagne regelgekte.nl is gestart.