St Jansdal ontvangt felbegeerde HIMSS 7 Award - Aantoonbare verhoging patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

07-12-2017

Ziekenhuis St Jansdal heeft de HIMSS EMRAM 7 Award ontvangen. Deze bijzondere internationale erkenning toont aan dat St Jansdal zijn zorgprocessen optimaal ondersteunt met de inzet van digitale hulpmiddelen. Wereldwijd is dit een soort Michelin-ster voor kwaliteitsverbetering door middel van digitalisering. Slechts vier ziekenhuizen in Europa hebben deze 3-sterren Michelin ster, de allerhoogste status. Jan Voorburg, lid raad van bestuur: “De HIMSS 7 Award past naadloos in de strategische ambities van ons ziekenhuis. Wij geloven in de kracht van digitale ondersteuning van onze zorgprocessen en gebruiken onze digitale data voor veilige, kwalitatief hoogstaande maar ook persoonsgerichte en persoonlijke zorg.”

br />EMRAM Stage 7 staat voor het hoogst denkbare niveau op het gebied van verhogen van patiëntveiligheid, kwaliteit en efficiëntie en effectiviteit met hulp van digitale hulpmiddelen. Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur is heel blij met dit resultaat: “We zijn erg trots op de toekenning van de EMRAM Stage 7 Award. Deze award is een markering op ons pad van strategie-realisatie en een erkenning voor de toewijding en het harde werken van alle medewerkers in ons ziekenhuis. Strategie, investeringen, executie én de inzet van alle betrokkenen hebben voor dit succes gezorgd!”

Pakket aan maatregelen
Binnen het ziekenhuis zorgen de integrale werkprocessen voor de felbegeerde HIMSS 7 status. Voorbeelden zijn het gebruik van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier, de hoogst denkbare medicatieveiligheid, de elektronische beschikbaarheid van beelden en volledig digitale werkplekken. Dit alles verhoogt de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Vele veiligheidsmechanismen helpen onze zorgverleners hierbij. Bijvoorbeeld waarschuwingen bij kwetsbaarheidsrisico’s voor ouderen, meldingen die onze zorgverleners attent maken op (mogelijk) nierfunctieverlies of dreigende sepsis. Bart-Jan Verhoef, nefroloog en Chief Medical Information Officer (CMIO): “Met HIMSS 7 laten wij zien dat we met onze integrale werkwijze, digitale ondersteuning hiervan aantoonbaar in staat zijn vermijdbare schade te voorkomen en kwaliteit van zorg te verhogen”.

Barcodecontrole
Het aantoonbaar verhogen van de patiëntveiligheid komt goed in beeld bij het verstrekken van medicijnen. Zowel de patiënt als het medicijn als de voorschrijving worden aan het bed gecontroleerd door middel van een barcode. Dit waterdichte systeem voorkomt dat mensen verkeerde medicijnen toegediend krijgen. Onze apothekers zijn een drijvende kracht geweest in het optimaliseren van de medicatieveiligheid door middel van de inzet van onze digitale hulpmiddelen en zijn inmiddels veelgevraagde gastsprekers op diverse nationale en internationale congressen.

Digitalisering
Het is onze overtuiging dat de zorg de komende jaren radicaal gaat veranderen onder invloed van digitalisering. Digitale transformatie gaat bepalend worden in het toekomstig succes en continuïteit van zorginstellingen. Draagvlak en commitment van de medische staf en verpleging gaat het verschil maken. Binnen het St Jansdal is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd op dit vlak en er is nu ook anderhalf jaar een platform ‘digitale dokters’ actief waarin medisch specialisten gezamenlijk nadenken over deze digitale transformatie. In het afgelopen jaar zijn zo prachtige ideeën ontstaan, waarbij medisch specialisten zelf projecten initiëren. Inmiddels lopen er zo’n tien ‘digitale dokter projecten’, in verschillende fasen van uitvoering. Het levert veel thuismetingen op, veel directe communicatie met de zorgverleners, betere resultaten, tevreden zorgverleners en heel tevreden patiënten op. En hier doen wij het voor.

Los daarvan is er recent een initiatief gestart “Dokters helpen dokter”: onze CMIO, samen met een aantal collega’s zijn voor een deel vrijgespeeld van werkzaamheden om collega-dokters in het ziekenhuis actief te begeleiden in hun leercurve voor wat betreft de inzet van digitale hulpmiddelen en het optimaliseren van hun eigen werkprocessen. Prachtig initiatief waarbij de medische staf zelf het initiatief neemt om in de breedte het kennis en ervaringsniveau te verhogen en gericht projecten te starten waarbij de dokters zelf hun (eigen) werkprocessen verder optimaliseren.

Digitale dokters zijn de toekomst en de HIMSS7 Award is een mooie markering in onze strategische reis van het maximaal benutten van onze digitale hulpmiddelen. Cas Colder, longarts en lid van de IT-Programmaraad geeft aan: “De digitalisering gaat veel sneller dan we denken. Over een paar jaar komt de patiënt alleen nog voor fysieke interactie of –behandelingen in het ziekenhuis. De voorbereiding gaat vanuit huis en de nabehandeling ook, met de nodige robotica en elektronische berichtgeving hieromtrent. Daar moet je je niet door laten verrassen, maar moet je je op voorbereiden. Wij zijn goed op weg en worden steeds enthousiaster.”