Steungroep Psychiaters gaat op in NVvP

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

02-12-2017

De Steungroep Psychiaters die in 2011 werd opgericht voor ondersteuning bij verzoeken om hulp bij zelfdoding, wordt per januari 2018 onderdeel van het Platform euthanasie en psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

De steungroep is een zelfstandige organisatie van tien tot vijftien psychiaters waar artsen terechtkunnen voor bijvoorbeeld advies en de extra consultatie die staat beschreven in de richtlijn voor psychiaters en de Code of Practice van de toetsingscommissie. De artsen zijn via een telefoonnummer van de NVVE alle werkdagen bereikbaar. Per 1 januari 2018 wordt deze telefoondienst opgeheven.

Het aantal hulpverzoeken van psychiaters en andere artsen aan deze steungroep is teruggelopen van gemiddeld veertig tussen 2011 en 2014 naar dertig tot twintig daarna. Initiatiefnemer en psychiater Johan Huisman denkt dat dit komt doordat het expertisecentrum van de Levenseindekliniek ten tonele verscheen en psychiaters tegelijkertijd terughoudender werden met euthanasie. Ook bedienen de deelnemende psychiaters bijna allemaal in een consulentrol hun eigen vaak grote ggz-instellingen. Huisman is blij met de overstap naar de NVvP: ‘De inhoudelijke aspecten, de ondersteuning en kennisontwikkeling worden overgeheveld naar het euthanasieplatform en daarmee raken we beter gesitueerd binnen de NVvP.’

Dit voorjaar kwamen de evalueerders van de euthanasiewet met de aanbeveling dat de NVvP een netwerk inricht van deskundige psychiaters die consultaties kunnen doen in het kader van de euthanasiewet. Dit netwerk dient dan bij voorkeur gekoppeld te worden aan de SCEN-organisatie, aldus de evaluatie. De NVvP laat weten eerst de richtlijn uit te brengen en zich dan verder te beraden.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact