Patiënten ervaren personeelstekort meest in het ziekenhuis

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

30-11-2017

Patiënten ervaren het meest dat er personeelstekorten zijn in het ziekenhuis. Na de ziekenhuiszorg worden door patiënten vooral personeelstekorten ervaren in de verpleeghuiszorg, de verzorging of verpleging thuis en de huisartsenzorg.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Patiëntenfederatie Nederland hield onder 7809 eigen panelleden. 39 procent (3046 personen) van deze panelleden gaf aan personeelstekorten te ervaren, de rest ervoer dit niet. De deelnemers zijn niet representatief voor de bevolking, benadrukt de Patiëntenfederatie, want ouder, hoog opgeleid en voornamelijk vrouw.

43 procent van de panelleden die zegt wél personeelstekorten te ervaren, heeft dit gemerkt in de ziekenhuiszorg. De gevolgen zijn, volgens hen, onder meer dat ze heel lang moeten wachten voordat ze zorg krijgen, ze minder of níet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit zijn ook de gevolgen die het hoogst scoren in de verpleeghuiszorg (waar 36% personeelstekorten ervaart) en de verzorging of verpleging thuis (25%). De gevolgen voor de huisartsenzorg (13%) werden niet nader gespecificeerd.

Hoewel in de ziekenhuiszorg personeelstekorten het meest worden ervaren, vinden de deelnemers de gevolgen het ergst in de verpleeghuiszorg en in andere instellingen waarin mensen lang verblijven. Daarna volgen de begeleiding thuis, de verzorging of verpleging thuis, de huisartsenzorg en – op de op twee na laatste plek – de ziekenhuiszorg.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact