Catharina Ziekenhuis sluit contracten met alle zorgverzekeraars

23-11-2017

Het Catharina Ziekenhuis heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Het gaat om contracten met Caresq, CZ, DSW, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ en Zilveren Kruis en alle labels die onder deze verzekeringen vallen. Voor pati├źnten betekent dit dat zij hun zorgkosten uit het basispakket van een behandeling in het Catharina Ziekenhuis altijd vergoed krijgen van hun verzekeraar. Met het afsluiten van de contracten is de continu├»teit van zorg in het Catharina Ziekenhuis voor alle verzekerden in 2018 dus gegarandeerd.

br />Geranne Engwirda, lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis geeft aan dat de gesprekken met de zorgverzekeraars zeer voorspoedig zijn verlopen. “Wij zijn op grond van goede prestaties, betaalbaarheid en vertrouwen dit jaar snel tot overeenstemming gekomen.” Met de twee grootste zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ, heeft het ziekenhuis vergaande meerjarenafspraken. Met de overige verzekeraars is dit jaar veel energie gestoken in het thema doelmatigheid.

Visie op de toekomst
Met doelmatigheid wordt bedoeld dat bij elke behandeling er een optimale balans moet zijn tussen de gemaakte kosten en wat de behandeling voor de patiënt oplevert. “Onze patiënt staat daarbij centraal. We stellen ons altijd de vraag: ‘wat is de toegevoegde waarde van deze behandeling voor onze patiënt?’ Het is mooi om te zien dat de verzekeraars eenzelfde visie op de toekomst hebben als wij op dit gebied.” Marlies Daris, regiomanager Midden/Zuid Nederland van Zilveren Kruis bevestigt die eensgezindheid: “Daar waar we bij ziekenhuizen normaal streng toezien op het aantal verrichtingen, staat in dit contract voorop het nog verder verbeteren van kwaliteit in combinatie met doelmatigheid. Het Catharina Ziekenhuis is voor ons een voorbeeld als het gaat om deze twee aspecten.”

Het continu verbeteren van zorg is een proces waar alle zorgverzekeraars al jarenlang samen met het Catharina Ziekenhuis veel aandacht voor hebben. Engwirda: “Daarin loopt het Catharina Ziekenhuis, samen met onze collega Santeon-ziekenhuizen écht voorop. Patiënten uit heel Nederland zoeken ons op vanwege onze expertise op het gebied van hart- en vaatziekten en kanker.”

Zorgpolis
Vanaf half november presenteren de zorgverzekeraars nieuwe polissen en nieuwe prijzen. Om een goede keuze te kunnen maken voor een polis is het belangrijk dat de voorwaarden goed gelezen worden. Tot eind december 2017 kan de huidige zorgverzekering opgezegd worden. Vóór 1 februari 2018 moet een eventuele andere zorgverzekeraar gekozen zijn.

Voor het actuele overzicht kunnen consumenten altijd op www.catharinaziekenhuis.nl/zorgverzekeraars nakijken of hun zorgverzekeraar de gemaakte zorgkosten (excl. het eigen risico) in het Catharina Ziekenhuis vergoed.