Artsen bespreken in Vaticaan of euthanasie onethisch is

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

17-11-2017

De World Medical Association (WMA) vergadert vandaag in het Vaticaan over euthanasie. Artsenfederatie KNMG is aanwezig en pleit ervoor dat euthanasie niet langer ‘onethisch’ wordt genoemd in het WMA-standpunt.

Kardinaal Peter Turkson op de WMA-bijeenkomst. Foto: Ozge Sahin
Kardinaal Peter Turkson op de WMA-bijeenkomst. Foto: Ozge Sahin

‘Euthanasie, dus het opzettelijk beëindigen van het leven van een patiënt, ook als het zijn eigen verzoek is of dat van nauwe verwanten, is onethisch’, zo luidt het officiële standpunt van de wereldartsenorganisatie WMA sinds dit in 1987 werd vastgelegd. In 2015 werd het opnieuw bevestigd door de WMA-vergadering. De KNMG besloot toen samen met zijn Canadese evenknie een alternatieve tekst te schrijven om de discussie op gang te krijgen.

Hoewel er mondiaal veel weerstand was tegen alleen al het verspreiden van dit discussiestuk, heeft de WMA toch besloten om gespreksbijeenkomsten over euthanasie te organiseren. ‘Hiermee is het taboe in de World Medical Association rond euthanasie doorbroken’, stelde de KNMG naar aanleiding van deze beslissing. Na bijeenkomsten in Azië en Zuid-Amerika vindt nu de Europese vergadering plaats in het Vaticaan, dat aangeeft een open discussie over deze vraagstukken belangrijk te vinden. Ook de paus hield een toespraak en riep in herinnering dat het Vaticaan al in 1957 aangaf dat stoppen met ‘overijverig’ doorbehandelen in de laatste fase moreel te verantwoorden is. Hij voegde eraan toe dat het stoppen van een disproportionele behandeling wel iets anders is dan euthanasie, ‘wat altijd verkeerd is’.

KNMG-voorzitter René Héman betoogt in Rome dat de verschillende artsenorganisaties het niet met elkaar eens hoeven te zijn, maar dat het goed is als ze elkaar niet veroordelen met een woord als ‘onethisch’. Inzet van de KNMG is een WMA-euthanasiestandpunt dat ruimte laat voor meerdere opvattingen.

In de WMA zijn 114 nationale artsenorganisaties van over de hele wereld vertegenwoordigd. De WMA ondersteunt artsen en nationale artsenorganisaties en onderhoudt nauwe contacten met de World Health Organization.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact