Prijs Palliatieve Zorg Limburg & Zuidoost-Brabant 2017 naar de coördinatoren van de zeven netwerken

17-11-2017

Hoe zorg je ervoor dat zorgverleners van ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, hospices en andere instellingen in de palliatieve zorg elkaar weten te vinden en goed samenwerken? Hoe krijg je de bestuurders van al deze gremia op één lijn? Hoe zorg je ervoor dat verzekeraars de meerwaarde zien van de geleverde zorg en hieraan hun bijdrage leveren? Hoe stem je het onderwijs en de dagelijkse praktijk op elkaar af? Hoe blijf je innoveren en stimuleren met één doel: betere palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten, in een fase dat genezen niet meer mogelijk is?

br />Deze welhaast onmogelijke taak ligt op de schouders van de coördinatoren van de zeven netwerken voor de palliatieve zorg in Limburg & Zuidoost-Brabant: communicatief vaardige doeners en geruisloze motoren achter het initiëren en onderhouden van websites voor patiënten en hulpverleners, initiatoren van regionaal onderwijs, middels workshops, trainingen en casuïstiekbesprekingen, organisatoren van netwerkvergaderingen, trendwatchers van landelijke en regionale ontwikkelingen, die beleidsbeslissingen concretiseren en de sociale kaart up-to- date houden. De netwerkcoördinatoren werken in consortiumverband samen met vertegenwoordigers op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het zijn mensen met communicatieve vaardigheden, die met passie de grote waarde van palliatieve zorg uitdragen, verbindingen blijven zoeken en altijd meer en betere zorg willen.

Als voorzitter van de Prijs Palliatieve Zorg Limburg & Zuidoost-Brabant noemde hoogleraar Palliatieve Geneeskunde dr. Marieke van den Beuken deze uitzonderlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg volop reden om de prijs voor 2017 toe te kennen aan deze zeven coördinatoren: Marije Brüll, Marian Kessels, Els Knapen, Desirée Meertens, Theo Peters, Veron Schrijnemaekers en Jolanda Timmermans. In aanwezigheid van een vierhonderd werkers in de palliatieve zorg reikte de juryvoorzitter de prijs uit, tijdens het Lustrumsymposium van de palliatieve zorg op 16 november in de Evenementenhal in Venray.